X

Sorte, millel on kromosoomi arv muutmata, nimetatakse diploidseteks.
Nende sordinimi võib olla ilma igasuguse lisa märkuseta või kirjutatakse sordinime järele märge (2 n).

Kui sordiaretuse käigus on kromosoomi arvu kahekordistatud, lisatakse sordinime järele märge (4 n) ja nimetatakse tetraploidseteks.
Tetraploidsete sortide suurematest seemnetest arenevad elujõulisemad konkurentsivõimelisemad taimed, mistõttu diploidsetest sortidest väiksem arvuline külvisenorm on taganud saagivõime seisukohalt optimaalse tiheduse.

Tetraploidsed taimed on kasvult võimsamad, vars jämedam lehed ja õienutid suuremad, millest tulenevalt on nende haljasmassisaak diploidsete taimede omast märgatavalt suurem.
Tetraploidsete sortide kasutuskestus võib olla pikem (punasel ristikul kuni 3 aastat).

Kuna sordid on oma iseloomult erinevad, siis oleks soovitav heinaseemnesegudes kasutada mõlemaid.