X

Seoses väga heade kasvutingimustega on esimesed, varavalmivad maisisordid nagu ARTIST ja GLORY koristusküpsed. St. et külvist on möödunud vähem kui neli kuud ja valminud taimed tuleb ära koristada.
Samuti on täiesti koristusküpsed uued katsealused sordid AMBITION ja ACTIVATE

Kontrollige tõlvikute küpsusastet alljärgnevalt: murdke tõlvik pooleks ning kui maisi terad on 75 - 100% kollased ehk seemned on vahaküpsed, siis on käes ideaalne koristusaeg.
Ärge oodake enam kauem, sest edaspidi hakkab taimes suurenema seedumatu kiudaine osakaal ning varred ja lehed hakkavad puituma.
Proovige mais sellel aastal enne külmade tulekut ära koristada.
Maisi areng on 2013.a. olnud soodus ning enamus sorte saavad koristusküpseks enne Septembrikuu lõppu.
Juhul, kui koristamine miskipärast õigeaegselt ei õnnestu ning taimed on üle küpsenud ja maisiterad on kollased ning kõvad, siis tuleb peenestuskombainil kindlasti lisaks peenestustrumlile kasutada ka muljureid.

Umbes ühe nädala pärast ( 09 - 15 sept) hiljem on koristusküpsed ka sordid CRESCENDO ning LG30.208.