X

Maisi kasvupind on võrreldes viie aasta tagusega oluliselt tõusnud, mis näitab, et piimakarjakasvatajad peavad üha rohkem lugu maisisilost kui olulisest piima tootmise allikast.  Pidev maisisortide aretus ja parimate sortide leidmine, on viinud maisisilo kvaliteedi uuele tasemele.

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: Varajane sort Emmerson Härjanurme Mõis OÜ-s kuldkollase tõlvikuga. Tegu on ühe kõrgkvaliteedilise sordiga

 

 

Older Seeds Oü teeb läbi aastate koostööd mitmete loomakasvatajatega, et leida parimad maisi sordid meie piimakarjale. Üks edukatest maisi kasvatajatest on ka Härjanurme Mõis Osaühing, kes kasvatab iga aastaselt Older Seeds OÜ põhiportfellis olevaid Limagrain Field Seeds ettevõtte maisi sorte.

Maisi osakaal söödaratsioonis võib olla ka 75%.

Jeppe Grabow alustas Härjanurme Mõis OÜ-s 2015 aasta kevadel. 2022 aasta alguseks on ettevõttes ~1100 kõrgtoodanguga lüpsilehma ja ligilähedale 700 noorlooma.

Igal aastal jääb maisi külvipind 500 ha ringi. Piisav pindala, et suuta tagada söödaratsioonis maisi osakaal 70-75%  ulatuses. Seda just selletõttu, et maisi kasvatamine on selles ettevõttes soodsam toota kui rohusilo. Loomadele vajalik proteiinisööt saadakse herne- ja lutsernisilost ning lisaks proteiinirikastest ostusöötadest.

Kuigi hilisemad sordid annavad teile kõrgema haljasmassi saagi siis varajased sordid kindlustavad kvaliteetsema saagi.

Küsisime, mis on Jeppe meelest kõige olulisem maisi sordi valiku puhul siis vastas ta sellele küsimusele lihtsalt: varajasus. Vastavalt ettevõtte asukohale, külvipinnale, ootustele ja kogemustele, valitakse endale sobiv sort. Härjanurmes eelistatakse varajasi sorte. Oleme teinud aastaid erinevaid põldkatseid. Tulemused on kinnitanud, et varasematel sortidel on paremad kvaliteedi näitajad kui hilisematel sortidel, mis ei tähenda, et hilisemad sordid meie kliimas on välistatud, vaid igal sordil on omad eelised. Vastavalt ettevõttele soovitame ka valikuid teha.

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Grabow 2021 aasta oktoobris taliraps Avironi vaatlemas. Kasvukuhik on ilusti mullapinnaga tasa. Kõik eeldused heaks talvitumiseks on olemas. Antud sordil on väga head näitajad Taani katsetes.

Varasemalt oleme Härjanurmes katsetanud sorte nagu Emmerson, Wizard, Absalon, Trooper, Arcade jne. Alates 2019 aastast on külvatud sorti Prospect (FAO 170). Jeppe on valinud just Limagrain Field Seeds sordid, sest peab seda ettevõtet oma ala tipptegijaks maisi ja rapsi sordiaretuses. See on ka meile, kui Limagraini esindajatele, suureks auks!

Hea kuivainesaak on oluline, kuid veel olulisem on kiudaine seeduvus (lehed, varred)!

Oluline on, et sordi valikul arvestatakse, lisaks kuivainesaagile jm omadustele, ka sordi kvaliteedinäitajatega. Täpsemalt kogu taime seeduvusega. Seeduv osa silos on see, mis määrab saadava piima koguse.

Härjanurme Mõisas ei jääda mitmeteks aastateks ühele sordile lootma, sest Jeppe usaldab ja teab, et Limagrain suudab turule tulla ikka ja jälle uute ja täiustatud sortidega.

Mulla ettevalmistustes on olulisel kohal künd.

Kuigi sordivalikuga on Härjanurme rahul siis peame oluliseks ka maisi kasvuks loodavaid tingimusi. Uurisime Jeppelt, kuidas tema valmistab maisile mulda ette. Selleks on sügisel künd ja kevadel läga andmine ning randaalimine. Siinkohal tasub alati ka veidi ettevaatlik olla, et me pinnast liiga pehmeks ja seeläbi kuivaks ei teeks.


Older Seeds on soovitanud külvata maisi siis kui mulla temperatuur on +100C. Siinkohal, lisaks sellele, peetakse Härjanurmes oluliseks veel, et külv saaks maha 15ndaks maiks. Seda sellepärast, et Eestis on soe ja valge aeg vägagi piiritletud ning iga kaotatud päev võib jätta andmata parema saagi ja kvaliteedi.   Jälgi külviaega ja mulla temperatuuri.

Optimaalne külvinorm jääb vahemikku 75 000-80 000 seemet hektarile.

Paljude katsete tulemusena oleme soovitanud maisi külvinormiks 75 000-80 000 seemet hektarile, viimast normi kasutatakse ka Härjanurme Mõisas. Tihedama külvi korral ei ole maisi taimik võimeline kasvatama piisavalt tugevat vart, võimalikult küpsemat tõlvikut ning kogu taimestiku valmimine on pärsitud. Lisaks sellele tasub panustada õigeaegsele(2-6 pärislehe faasis) ja kvaliteetsele umbrohutõrjele.

Aitäh Jeppe ja Härjanurme Mõis OÜ, et olete andnud olulise panuse maisikasvatuse arengule! Et saada parim maisisilo, on oluline valida enda ettevõttesse parim sort. Sellega saab teid aidata Older Seeds OÜ! Küsi meilt, koostöös saavutame parima tulemuse!