X

Ilmastiku ja majandamistingimuste muutumine esitab tootjatele ja sisendite müüjatele järjest uusi väljakutseid. Täiustuvad tehnilised vahendid, taimesortide omadused ja agrotehnika.
Läinud aasta alguses olnud lumeta talv ja madal temperatuur Kesk- ja Lääne- Eestis ning sellele järgnenud sademetevaene suvi andsid märku aegajalt korduvatest ilmastiku vingerpussidest. 
Üks järeldusi juhtunust on, et loomade söötmisega toimetulekuks peab laiendama  söödakultuuride valikut.
Lahenduste otsimisel on Older Grupp OÜ, kui juhtiv seemnefirma Eesti turul teinud 12 aasta jooksul koostööd tuntud USA, Hollandi, Saksamaa ja  kohalike seemnefirmadega leidmaks parimaid söödakultuuride sorte ja koostanud nendest sobivamaid seemnesegusid. Valikutes peame kõige olulisemaks saagikust, selle kvaliteeti ning sobivust varieeruvates mullastiku ja majandamise tingimustes.

Oma KOTT  aitab eksimatult leida praktikas hinnatud seemne.

Pidevas müügis on 10 liblikõieliste, 14 kõrreliste sorti, lisaks 4 segu karjatamiseks ja niitmiseks ning 2 maisisorti. Laiendatud on üheaastaste kultuuride sortimenti, kuhu kuuluvad hernes, vikk, üheaastane raihein ja mais ning aasta kahe võrra pikema kestusega itaalia raiheina, põldraiheina, punase ja roosa ristiku sorte.
Enne uute sortide müümist peab firma vajalikuks igakülgselt kontrollida nende sobivust Eesti kliimaoludes. Selleks on Põllumajandusuuringute Keskuse Kuusiku Katsejaamas rajatud alates 2003.a. põldkatsed üksikliikide ja nende segude omaduste uurimiseks ja tutvustamiseks nõupäevadel. Alates 2005.a. on katsete pinda ja uurimismahtu veelgi laiendatud. Seoses uute sortide turuletulekuga jätkub uurimistöö ka edaspidi.
Esko ja Atto talus on rajatud pikaajalised karjatamiskatsed.  
Söödakultuuride ja neist valmistatava sööda  omadused on aga väga muutuvad ja sõltuvad taime kasvufaasist, väetamisest, kuivatamisest ja käärimisprotsessist sileerimisel. Seepärast viiakse viimastel aastatel Older Grupp OÜ eestvõtmisel läbi müügis olevate sortidega ka sileerimiskatsed väikemahutites.
Lisaks aretaja poolt antud sorti iseloomustavatele näitajatele  on võimalik tootjale (soovi korral) anda kaasa  ka silosööda toiteväärtuse iseloomustus, mis tõstab usaldust seemne vastu.

Toetudes katsetulemustele ja farmide külastamisel kogutud infole, tehakse vajadusel muudatusi müügisolevate sortide ja segude sortimendis.