X

Õigeaegne uuendamine

Tavaliselt loodetakse, et rajatud rohumaa kestab saagirikkana pikka aega, isegi aastakümneid. Tänapäeva sordiaretuses on seatud esikohale rohu söödaväärtus, mitte pikaealisus. 5…6 aasta jooksul on suurem osa külvatud liike rohukamarast välja langenud ja asendunud umbrohtude või looduslike heintaimede liikidega. Enamus pikaealisi liike saavutab maksimaalse saagitaseme 3. aastal.

Heintaimede talvitumine

Regulaarne väetamine mineraal- ja orgaaniliste väetistega tagab suurema ja toitaineterikkama saagi, pikendab kasutusiga, tõstab vastupanuvõimet ebasoodsatele talvitumistingimustele. Hoiduma peab ühekülgsest väetamisest lämmastikuga. Kontrollida toitainete sisaldust mullas.

Niitmine varases kasvufaasis

Eesmärk on saada kõrge söödaväärtusega, bioloogiliselt täisväärtuslikku, hästi seeduvat sööta, mida lehmad meelsasti söövad suurtes kogustes (18…20kg/KA). Hilisel koristamisel on söömus kuni 2 korda väiksem. Hästi seeduva söödaga saame katta suurema osa lehma energiatarbest. Eriti oluline on asjaolu, et rohusööda kiust vabaneb energia pidevalt pikema aja jooksul, teraviljast ja jõusöödast aga ebaühtlaselt, mis põhjustab vatsa happesuse hüppelise muutumise. Olukorda aitab parandada segasööda kasutamine. Kui rohtu varases kasvufaasis ei niida, “töötavad” taimed piltlikult öeldes tühikäigul, sest saagi edasine juurdekasv toimub enamasti seedumatu osa arvel. Mügarbakterite “töövõime” on oluliselt suurem taime noores kasvufaasis ja sagedasel niitmisel. (R.-J. Sarand)

Viimane saak  sügisel

Mitmel põhjusel on ebaotstarbekas või ka kahjulik jätta sügisel viimane niide koristamata. Selle tulemusena väheneb rohumaa produktiivsus, taimed on välja kurnatud lumikatte all, kuhtunud rohu sattumine järgmise aasta silosse.

Rohumaa tallamine

Tehniliste vahendite tootlikkuse suurenemisega kaasneb nende masinate mass. Mulla kinnitallamise tulemusena halvenevad mulla mikroorganismide elutingimused, taimede toitumine ja suureneb nende füüsiline kahjustamine. Väga tundlikud on tallamisele liblikõieliste mullapealsed kasvukroonid. Kasutama peaks topeltrattaid.

Võitlus saagi kadudega

Heintaimede tihe kasutussagedus, rohu lühiaegne närvutamine, lühike silo heksel, sileeritava rohu kiire ja tõhus kinnitallamine või pressimine, rohu kilega katmine ja kindlustuslisandite lisamine. Normaalne toitainete kadu on 15…18%. Silotegemine on võidujooks ajaga!