X

MÜGARBAKTERID

Avatud maailm võimaldab igaühele leida parimatest parimaid taimesorte, kuid ärgem unustagem lisada liblikõieliste seemnetele nähtamatuid töömehi - mügarbaktereid, kes püüavad õhust kinni eluslooduse olemasoluks kõige vajalikumat elementi - lämmastikku.

Mügarbakterid (Rhizobium) on perekond baktereid, kes sümbioosis liblikõieliste taimedega moodustavad nende juurtel roosakaid mügaraid. Mügarbakterid  seovad lämmastikku õhust, “varustavad” sellega peremeestaime ja kasutavad “toiduks” tema sünteesitud orgaanilist ainet.
Ehkki tänapäeval seotakse õhust sedasama lämmastikku, mida mügarbakterid, suurtes kogustes tööstuslikul teel, on kogu maailma mastaabis jäänud bioloogilisel teel seotud lämmastikukogus ületamatuks.
Igal liblikõielisel on liigiomane mügarbakter. 
Mügarbakterid elavad mullas, kuid nende arvukus ei pruugi igal pool olla vajalikul tasemel tingituna mullastiku  tingimustest ning viljeluse tasemest, kohati võivad nad mullas üldse puududa. Mügarbakterite poolt seotud ja saagiga ära viidud lämmastikukogused on toodud eespool.
Seniste teaduslike uurimuste alusel on selgunud järgmised põhjused, miks peab mügarbakterpreparaate meil Eestis kasutama:
1. suureneb saak, kaasa arvatud proteiinisaak ja proteiini sisaldus saagis;
2. kiireneb taime algareng;
3. suureneb mitmeaastaste taimede talvekindlus;
4. kui mullas on baktereid vähe  või need üldse puuduvad, võib liblikõielise kultuuri külv ebaõnnestuda.

Firma Older Grupp on Taimetoodangu Inspektsioonis registreerinud ja müüb kolme bakterpreparaati. Mügarbakteriin  “Nitragiin” - preparaat  lutsernile, mis on lisatud seemnele müüja poolt  USA-s. Suurbritanniast imporditav mügarbakter “Rizotorfiin” - on mõeldud ristikutele ja vikile.

Bakterpreparaat segatakse seemnega kliendi poolt enne külvi.