X

Heinäkasvit ovat kasvutyypiltään erilaisia. Niitä voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • Matalat heinäkasvit: niittynurmikka, punanata, lampaannata, röllit, valkoinen apila, keltamaite, yksivuotiset apilat; näiden kasvien lehtien päämassa sijaitsee 0–20 cm: n kerroksessa ja kasvit kestävät matalampaa laiduntamista.
  • Keskimääräisellä kasvukorkeudella heinäkasvit: Englannin raiheinä, nurminata, timotei, nurmipuntarpää, koiranheinä, yksivuotinen rairuoho; näiden kasvien lehdet sijaitsevat kasvin alimmassa kolmanneksessa.

  • Korkeat heinäkasvit: rehukattara, ruokohelpi, ruokonata, Festulolium, rehuvuohenherne, punainen ja vaaleanpunainen apila, sinimailanen, valkomesiakka; lehdet sijaitsevat heinäkasvilla jopa puoleen kasviin asti, palkokasveilla koko kasvin pituudella.

Yhdessä leikkuukorkeustestissä ruohoa leikattiin 4 vuoden jaksolla kesäisin kolme kertaa (korkeudella 6 cm, 12 cm ja 18 cm). Kylvettiin kolmikomponenttiset seokset, samalla oli yksi kolmesta lajista hallitseva laji.  Neljännellä vuodella oli hallitsevan lajin enimmäispitoisuus koiranheinällä (71 %) 6 cm, nurmipuntapäällä (45 %) 12 cm, ruokohelvillä (87 %) ja rehukattaralla (96 %) 18 cm korkeudella leikattuna; timotei oli neljännellä vuodella heinäkasvista poistunut, mutta sittenkin ensimmäisellä sadonvuonna muodosti sadosta (31 %), 12 cm korkeudella leikattuna.

Kuinka korkealta kannattaa leikata?

  • Matalat heinäkasvit kylvetään laiduntamiseen tarpeeksi. Samalla on tärkeää varmistaa, että laitumien heinää ei laidunneta liian matalalle.  Korren korkeus voisi olla vähintään 3–4 cm. Leikatessaan on korren pituus 6 cm.

  • Keskikokoiset heinäkasvit leikataan 6–8 cm korkeudelta maanpinnan päältä.
  • Korkeilla kasveilla jätetään korren pituudeksi 10–12 cm. Kun leikataan korkeammalta, jää jäljelle enemmän kasvunuppuja, mikä on erityisen tärkeää palkokasvien osalta. Kasvien uusiutuminen on nopeampaa, maaperällä saastumisen riski on alhaisempaa (voihapon itiöiden pääsyn riski säilytettävään ruohomassaan), leikatussa ruohossa on ilman liikkuminen kaaren läpi nopeampi ja heinäkasvien käyttöikä pitenee.