X
Kahkjaspunane ristik

Kahkjaspunane ristik (sort BLAZA)

Liblikõielised
Trifolium incarnatum
Crimson clover

OMAPÄRA

  • Kiire rajamine
  • Kõrge saagikus esimesel niitel
  • Kuivust taluv
  • Väljapaistva proteiini kvaliteediga
  • Üheaastane ristik

Sobivad mullad: Sobib leeliselistele ja nõrgalt happelistele muldadele.

Külvisenorm: Puhaskülvis 10 kg/ha, segukülvis Itaalia raiheinaga 5 kg/ha

Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. 

Kaasliigid: Itaalia raihein, üheaastane raihein jt üheaastased ristikud.

SAAK JA KASUTAMINE

2015 aastal läbi viidud katsetes 10 kg külvinormi juures andis Blaza I niitel 2,5 – 3,0 tonni/ha kuivaines. II niitel 2 – 2,5 tonni/ha kuivaines. Esimene saagikoristus oli 6. augustil ja teine 7. septembril.

Pakendatud 25 kg/kott.

Hetkel laost otsas
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!