X
Kahkjaspunane ristik

Kahkjaspunane ristik (sort BLAZA)

Liblikõielised
Trifolium incarnatum
Crimson clover
  • Kiire rajamine.
  • Kõrge saagikus esimesel niitel.
  • Kuivust taluv.
  • Väljapaistva proteiini kvaliteediga.
  • Üheaastane ristik.

Mullad. Sobivad leeliselised ja nõrgalt happelised mullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis 10 kg/ha, segukülvis Itaalia raiheinaga 5 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. Kaasliikideks sobivad itaalia raihein, üheaastane raihein ja teised üheaastased ristikud.

Saak ja kasutamine. Sobib kevadel puhaskülvina haljasväetiseks ning ka vahekutuuride segusse. 2015. aastal läbi viidud katsetes 10 kg külvinormi juures andis Blaza I niitel 2,74 KA t/ha, II niitel 2,17 KA t/ha. Esimene saagikoristus oli 6.augustil ja teine 7.septembril. 

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

Võtame vastu tellimusi uueks hooajaks
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!