X
Üheaastane ristik

Üheaastane ristik (sordid AKENATON / ELITE II)

Liblikõielised

Trifolium aleksandrinum
Annual clover

OMAPÄRA

·        Sileerimiseks haljassöödaks või kopliviisiliseks karjatamiseks.

·        Hiline õitsemine.

·        Kiire rajamine.

·        Hästi sobiv mitmeniiteliseks kasutamiseks.

·        Väljapaistev niisketel muldadel.

Sobivad mullad: Niisked mullad.
Mittesobivad mullad: Kuivad liivmullad.

Külvisenorm: Puhaskülvis 15 kg/ha, segukülvis 7 – 10 kg/ha.

Külvisügavus 0,5-1,0 cm.

Kaasliigid: Itaalia raihein, üheaastane raihein jt üheaastased ristikud.

SAAK JA KASUTAMINE

2015 aastal läbi viidud katsetes 10 kg külvinormi juures andis I niitel 2,5 – 3,0 tonni/ha kuivaines. II niitel 2 – 2,5 tonni/ha kuivaines. Esimene saagikoristus oli 6. augustil ja teine 7. septembril.

Pakendatud 25 kg/kott.

Hetkel laost otsas
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!