X
Lutsern töötlemata
Eesti Seeme

Lutsern töötlemata (sort JÕGEVA 118)

Liblikõielised

Medicago x varia M.

  • Kirjuõieline hübriidlutsern.
  • Saagikas sort.
  • Hea talvekindlus.
  • Ei talu karjatamist, sobilik ainult niiteliseks kasutamiseks.
  • Hea ja stabiilse seemnesaagivõimega.
  • Aretatud Jõgeva Sordiaretuse Instituudis.

Mullad. Sobivad kuivemad rähkmullad, saviliiv ja liivsavimullad. Sobilikuim mulla pH on 6,0-7,0. Ei sobi turvas-, savi-, liiv- ja lammimullad. Liiga leeliselises keskkonnas võib taimedel tekkida probleeme toitainete omastamisega. Taim on nõudlik mulla õhustatuse suhtes. Põhjavesi peaks olema vähemalt 1,5 m sügavusel.

Külvisenorm. Puhaskülvis 10-13 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. 

Saak ja kasutamine. Rajamisaastal on taimede läbilöövus keskmine kuni tugev. Saak ∼ 4 t/ha kuivaines. Saagiaastatel 7-13 t/ha kuivaines. Tehakse märg-, närb- või kuivsilo. Hoolikalt tehes saame ka kvaliteetse heina. Karjatamine ja liigne tallamine märjal kamaral võib enamus sorte hävitada. Niidetakse 2-3 korda.

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!