X
Lutsern töötlemata

Lutsern töötlemata (sort JÕGEVA 118)

Liblikõielised

Medicago x varia M.

OMAPÄRA

  • Hübriidlutsern, Jõgeva SAI sort aastas 1961
  • Hilise kuni keskmise õitsemise ajaga
  • Kõrge haljasmassi ja keskmise toorproteiini saagikusega
  • Väga hea talvitumiskindlusega
  • Ei talu karjatamist, sobilik ainult niiteliseks kasutamiseks
  • 4-6 aastase kasutusega

Sobivad mullad: Kuivemad rähkmullad, saviliiv ja liivsavimullad. Sobilikuim mulla pH on 6,0 -7,0.
Mittesobivad mullad: turvas-, savi-, liiv- ja lammimullad. Liiga leeliselises keskkonnas võib taimedel tekkida probleeme toitainete omastamisega. Taim on nõudlik mulla õhustatuse suhtes. Põhjavesi peaks olema vähemalt 1,5 m sügavusel.

Külvisenorm: Puhaskülvis 12-15 kg/ha, varakevadest juuli lõpuni. 

SAAK JA KASUTAMINE

Rajamisaastal on taimede läbilöövus keskmine kuni tugev. Saak ∼ 4 t/ha kuivaines. Saagiaastatel 6-10 t/ha kuivaines. Tehakse märg-, närb- või kuivsilo. Hoolikalt tehes saame ka kvaliteetse heina. Karjatamine ja liigne tallamine märjal kamaral võib enamus sorte hävitada. Niidetakse 2-3 korda.

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!