X
Pärsia ristik

Pärsia ristik (sort LIGHTNING)

Liblikõielised

Trifolium resupinatum L.
Persian clover

 

OMAPÄRA

 • Kiire algareng.
 • Hea seisukindlus.
 • Keskmine põuakindlus.
 • Hiline õitsemine.
 • Kõrge saagikus.
 • Keskmine ädalakasv.
 • Üheaastane ristik.
 • Kõrge taimik – võib kasvada 100 – 120 cm kõrguseks.

 

Sobivad mullad: Mulla pH peab olema 5,5 – 8,5. Sobivad kõik mullastikutüübid.
Mittesobivad mullad: Happelised mullad.

Külvisenorm: Puhaskülvis 6 – 10 kg/ha, segukülvis 3 – 5 kg/ha. Külvatakse varakevadel.

SAAK JA KASUTAMINE

2015 aastal läbi viidud katsetes 10 kg külvinormi juures andis I niitel 3,0 – 3,5 tonni/ha kuivaines. II niitel 2 – 2,5 tonni/ha kuivaines. Esimene saagikoristus oli 6. augustil ja teine 7. septembril.

Pakendatud 25 kg/kott.

Hetkel laost otsas
 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!