X
Pärsia ristik

Pärsia ristik (sort LIGHTNING)

Liblikõielised

Trifolium resupinatum L.
Persian clover

 

 • Kiire algareng.
 • Hea seisukindlus.
 • Keskmine põuakindlus.
 • Hiline õitsemine.
 • Kõrge saagikus.
 • Keskmine ädalakasv.
 • Üheaastane ristik.
 • Kõrge taimik – võib kasvada 100 – 120 cm kõrguseks.

Mullad. Mulla pH peab olema 5,5–8,5. Sobivad kõik mullastikutüübid välja arvatud hapelised mullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis 6–10 kg/ha, segukülvis 3–5 kg/ha. Külvatakse varakevadel.

Saak ja kasutamine. 2015 aastal läbi viidud katsetes 10 kg külvinormi juures andis I niitel 3,0–3,5 tonni/ha kuivaines. II niitel 2–2,5 tonni/ha kuivaines. Esimene saagikoristus oli 6. augustil ja teine 7. septembril. Meelitab hästi ligi ka mesilasi.

Pakendatud 25 kg/kott.

Hetkel laost otsas
 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!