X
Pärsia ristik

Pärsia ristik (sort LIGHTNING)

Liblikõielised

Trifolium resupinatum L.
Persian clover

OMAPÄRA

·        Kiire algareng.

·        Hea seisukindlus.

·        Keskmine põuakindlus.

·        Hiline õitsemine.

·        Kõrge saagikus.

·        Keskmine ädalakasv.

·        Ühe-aastane ristik.

·        Kõrge taimik – võib kasvada 100 – 120 cm kõrguseks.

 

Sobivad mullad: Mulla pH peab olema 5,5 – 6,5. Sobivad kõik mullastikutüübid.
Mittesobivad mullad: Happelised mullad.
Külvisenorm: Puhaskülvis 12 – 15 kg/ha, Segukülvis 6 – 8 kg/ha.
Külvatakse varakevadel.

SAAK JA KASUTAMINE

2015 aastal läbi viidud katsetes 10 kg külvinormi juures andis I niitel 3,0 – 3,5 tonni/ha kuivaines. II niitel 2 – 2,5 tonni/ha kuivaines. Esimene saagikoristus oli 6. augustil ja teine 7. septembril.

Pakendatud 25 kg/kott.

Hetkel laost otsas
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!