X
Haljastus

Haljastus (Road & Landscaping)

Haljastus

SEGU KOOSTIS

    Punane aruhein
    Kink-aruhein
    Roog-aruhein
    Karjamaa raihein
  • Spetsiaalne segu teeäärte haljastamiseks ning parkide ja muude rohealade haljastamiseks.
  • Moodustab kiiresti rohelise ja tugeva kamaraga ala. 
  • Ei vaja tihedat niitmist ega muud hooldust. 
  • Talub tugevat tallamist.
  • Kiire roheluse saavutamiseks on lisatud karjamaa raiheina. 
  • Talvekindluse tõstmiseks on lisatud roog-aruheina.
  • Tänu roog-aruheinale ja punasele aruheinale on segu kõrge põua taluvusega.

Külvisenorm 30-35 kg/ha. 

Pakendatud 2,5 ja 10 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!