X
Aasnurmikas

Aasnurmikas (Sort LIMAGIE)

Kõrrelised

Poa pratensis
Kentucky bluegrass

Limagie on kõrge kvaliteediga moodustades väga tiheda rohukamaka, olles tallamiskindel ja püsiv segudes ja väga hea talvekindlusega. Sobib kasutada murudes ja spordiväljakutel tänu tihedale mullasisestele vartele.

OMAPÄRA

  • Kõrge kvaliteediga moodustades tiheda rohukamara, olles tallamiskindel ja püsiv.
  • Väljapaistev talvekindlus.
  • Hea vastupidavus roostele.
  • Sobib kasutada ka murudes ja spordiväljakutel.
Sobivad mullad: viljakad, parasniisked ja mittehappelised mineraalmullad ning hästi lagunenud turvasmullad kui ka lühiajaliselt üleujutatavad lammimullad.
Mittesobivad mullad: happelised ja väheviljakad mullad.

Külvisenorm: Segukülvis 2-3 kg/ha, puhaskülvis 10-13 kg/ha, varakevadest juuli lõpuni. 
Kaasliigid: valge ristik, lutsern; põldtimut, karjamaa raihein, punane aruhein.

SAAK JA KASUTAMINE

Sagedasel karjatamise ja tugeva väetamise tingimustes võib muutuda juhtliigiks. Samuti sobilik kasutada lammaste ja hobuste karjamaadel.

Päritolu DSV Saksamaa
Pakendatud 20 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!