X
Aasnurmikas

Aasnurmikas (Sort LIMAGIE)

Kõrrelised

Poa pratensis
Kentucky bluegrass

  • Kõrge kvaliteediga, moodustades tiheda rohukamara.
  • Tallamiskindel ja püsiv segudes.
  • Väljapaistev talvekindlus.
  • Hea vastupidavus roostele ja lehetäpilisusele.
  • Sobib kasutada ka murudes ja spordiväljakutel.

Mullad. Sobivad viljakad, parasniisked ja mittehappelised mineraalmullad ning hästi lagunenud turvasmullad kui ka lühiajaliselt üleujutatavad lammimullad. Ei sobi happelised ja väheviljakad mullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis 10-13 kg/ha, segukülvis 2-3 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. Kaasliigid on valge ristik, lutsern, põldtimut, karjamaa raihein, punane aruhein.

Saak ja kasutamine. Sagedasel karjatamise ja tugeva väetamise tingimustes võib muutuda juhtliigiks. Samuti sobilik kasutada lammaste ja hobuste karjamaadel. Saak külviaastal 2-3t/ha kuivaines. Saagiaastatel 5-8 t/ha kuivaines. Karjatatakse 6-7 korda.

Pakendatud 20 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!