X
Aasnurmikas
Eesti Seeme

Aasnurmikas (ESTO)

Kõrrelised

OMAPÄRA

 • Sobib kasvatada väga erinevates mullastiku ja kasutuse tingimustes.
 • Kevadel on see sort hilise kasvuga, mis enne loomist annab väärtusliku saagi.
 • Kasvukõrgus on keskmine, mis loob eeldused selle kasvatamiseks segudes koos pikemakasvuliste kõrrelistega.
 • Sort on vastupidav lamandumisele.
 • Keskmine kasvutihedus.
 • Väga hea talvekindlus.
 • On vastupidav (kõrrelistel) üldlevinud haigustele.
 • Haljas- ja kuivainesaak on kõrge, võrreldes teiste sama tüüpi kõrrelistega.

MULD

Sobivad: Viljakad, parasniisked ja mittehappelised mineraalmullad ning hästi lagunenud turvasmullad kui ka lühiajaliselt üleujutatavad lammimullad.
Ei sobi: Happelised ja väheviljakad mullad. 

KÜLV

Külvisenorm: Segukülvis 2-3 kg/ha, puhaskülvis 10-13 kg/ha, varakevadest juuli lõpuni. 
Kaasliigid: Valge ristik, lutsern, põldtimut, karjamaa raihein, punane aruhein, harilik aruhein.

SAAK JA KASUTAMINE

Sagedasel karjatamisel ja tugeva väetamise tingimustes võib muutuda juhtliigiks. 
Sobilik kasutada lammaste ja hobuste karjamaadel.
Sobib hästi koos teiste proteiinivaesemate kõrrelistega kinnislehmade karjamaaks.
Saak külviaastal 2-3 t/ha kuivaines.
Saagiaastatel 5-8 t/ha kuivaines.
Karjatatakse 6-7 korda.

Pakendatud 20 ja 25 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!