X
Uus!
Aasnurmikas

Aasnurmikas (Sort OXFORD)

Kõrrelised

Poa pratensis
Kentucky bluegrass

 • Kõrge kvaliteediga, moodustades tiheda rohukamara.
 • Tallamiskindel ja püsiv segudes.
 • Keskmine kasvukõrgus.
 • Väljapaistev talvekindlus.
 • Vähe lamanduv.
 • Hea vastupidavus roostele ja teistele kõrrelistel, heintaimedel esinevatele haigustele
 • Sobib kasutada ka murudes ja segukülvides loomade karjatamisel
 • Laialdaselt kasutuses üle maailma.

Mullad Sobivad viljakad, parasniisked ja mittehappelised mineraalmullad ning hästi lagunenud turvasmullad kui ka lühiajaliselt üleujutatavad lammimullad. Ei sobi happelised ja väheviljakad mullad.

Külvisenorm Puhaskülvis muruks 25-30 kg/ha, segukülvis (söödaks ja karjatamiseks) 2-5 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. Kaasliigid on valge ristik, lutsern, põldtimut, karjamaa raihein, punane aruhein.

Saak ja kasutamine Sagedasel karjatamise ja tugeva väetamise tingimustes võib muutuda juhtliigiks. Samuti sobilik kasutada lammaste ja hobuste karjamaadel. Saak külviaastal 2-3t/ha kuivaines. Saagiaastatel 5-8 t/ha kuivaines. Karjatatakse 6-7 korda.

Sordi päritolumaa Taani  DLF 

Pakendatud 10 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!