X
Haljastus

Haljastus (GREENLAND)

Haljastus

SEGU KOOSTIS

Punane aruhein 

30%

Punane aruhein

35%

Karjamaa raihein dipl.

20%

Aasnurmikas

12%

Valge ristik

3%

OMAPÄRA

 • Väga vastupidav.
 • Vajab vähe hoolitsust.
 • Haljastuseks mõeldud kvaliteetne segu.
 • Ideaalne segu silohoidlate nõlvade, lägahoidlate ümbruste, lautade ümbruste ja haljasalade kauniks muutmisel.
 • Talvekindel, tallamiskindel, põuakindel.
 • Kasvab kauniks juba rajamisaastal.
 • Pikaealine.
 • Madal söödaväärtus.
 • Keskmiselt kiire algareng, kuid veel külviaastal moodustab tiheda kamara.
 • Vähenõudlik ja vähest hooldust vajav segu.

Külvisenorm 25-30 kg/ha.
Pakendatud Hollandis, 15 kg/kott.

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!