X
Harilik aruhein
Eesti Seeme

Harilik aruhein (sort ARNI)

Kõrrelised

Festuca pratensis
Meadow fescue

  • Hariliku aruheina läbilöövus segudes on tagasihoidlik.
  • Väga hea külmakindlusega.
  • Kiire algarenguga.
  • Kasutusaastatel hilise kevade kasvu algusega intensiivsort.
  • Eestis kasvatatud seeme.

Mullad. Kasvab hästi soodsa niiskusrežiimiga huumusrikastel muldadel. Hästi kasvab ka keskmise sügavusega rähk-, liivsavi- ja savimuldadel ning turvasmuldadel. Ei sobi huumusvaesed happelised liivmullad, vähe lagunenud turvasmullad ning ajutiselt ja alaliselt liigniisked ja kuivad mullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis 25-30 kg/ha, segukülvis 6-13 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. 

Saak ja kasutamine. 3-niiteliseks kasutamiseks ja karjatamiseks. Toorproteiinisisaldus kuivaines kõigub 12-17% vahel. 

Pakendatud 25 ja 30 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!