X
Harilik aruhein

Harilik aruhein (sort ARNI)

Kõrrelised

Festuca pratensis
Meadow fescue

OMAPÄRA

  • Hariliku aruheina läbilöövus segudes on tagasihoidlik.
  • Ei ole külmaõrn, kuid küllalt nõudlik mulla õhustatuse suhtes.
  • Kiire algarenguga.
  • Kasutusaastatel hilise kevade kasvu algusega intensiivsort.
  • Eestis kasvatatud seeme! 

MULD

Sobivad: Hästi kasvab harilik aruhein soodsa niiskusrežiimiga huumusrikastel muldadel. Samuti kasvab hästi keskmise sügavusega rähk-, saviliiv-, liivsavi- ja savimuldadel ning turvasmuldadel.

Pigem ei sobi: Kuivadel, samuti ajutiselt ja alaliselt liigniisketel muldadel annab ta vaid rahuldava saagi.

Külvisenorm: Segukülvis 6 - 13 kg/ha, puhaskülvis 25-30 kg/ha, külviaeg varakevadest juuli lõpuni. 

SAAK JA KASUTAMINE

3 - niiteliseks kasutamiseks ja karjatamiseks. Toorproteiinisisaldus kuivaines kõigub 12-17% vahel. 

Pakendatud 25 ja 30 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!