X
Harilik aruhein

Harilik aruhein (sort PRADEL)

Kõrrelised

Festuca pratensis
Meadow fescue

  • Väljapaistev kasv kevadel.
  • Kõrge saagitase kogu vegetatsiooni jooksul.
  • Kõrge seeduvus.
  • Väga hea haiguskindlus.
  • Hea talvekindlus ja püsivus.
  • Väljapaistev võistlusvõime segudes.
  • Kestvus 4-5 aastat.

Mullad. Hästi kasvab soodsa niiskusrežiimiga huumusrikastel muldadel. Samuti kasvab hästi keskmise sügavusega rähk-, liivsavi- ja savimuldadel ning turvasmuldadel. Pigem ei sobi kuivad, samuti ajutiselt ja alaliselt liigniisked mullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis 25-30 kg/ha, segukülvis 6-13 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. 

Saak ja kasutamine. USA Wisconsini ülikooli katsetes ületas Pradel kolme võrdlussordi keskmist saaki 4%, saagi jaotus 6 niite vahel oli väljapaistvalt ühtlasem kui teistel. Pradel on sobivaks kaasliigiks segudes hea püsivuse ja võistlusvõime tõttu. Sobib kasvatada nii karjatamiseks, kui ka niitmiseks.

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!