X
Harilik aruhein

Harilik aruhein (sort PRADEL)

Kõrrelised

Festuca pratensis
Meadow fescue

OMAPÄRA

  • Väljapaistev kasv kevadel
  • Kõrge saagitase kogu vegetatsiooni jooksul
  • Kõrge seeduvus
  • Väga hea haiguskindlus
  • Hea talvekindlus ja püsivus
  • Väljapaistev võistlusvõime segudes

Sobivad mullad: Hästi kasvab soodsa niiskusrežiimiga huumusrikastel muldadel. Samuti kasvab hästi keskmise sügavusega rähk-, liivsavi- ja savimuldadel ning turvasmuldadel.
Mittesobivad mullad: Kuivad, samuti ajutiselt ja alaliselt liigniisked mullad.

Külvisenorm: Segukülvis 12 kg/ha, puhaskülvis 25-30 kg/ha, varakevadest juuli lõpuni. 

SAAK JA KASUTAMINE

USA Wisconsini ülikooli katsetes ületas Pradel kolme võrdlussordi keskmist saaki 4%, saagi jaotus 6 niite vahel oli väljapaistvalt ühtlasem kui teistel. Pradel on sobivaks kaasliigiks segudes hea püsivuse ja võistlusvõime tõttu. Sobib kasvatada nii karjatamiseks, kui ka niitmiseks.

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Hetkel laost otsas
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!