X
Itaalia raihein

Itaalia raihein (sort BARMULTRA II tetraploidne)

Kõrrelised

Lolium multiflorum

Italian Ryegrass

 

 • Kiire algarenguga.
 • Väga leherikas sort.
 • Suurepärane saagikus.
 • Kõrge söödaväärtusega.
 • Üle keskmise talvekindlusega.
 • Väljapaistva haiguskindlusega (fusarium ja bakteriaalne lehtede närbumine)
 • Kõrge kuivaine saak.
 • Väga kiire ädalakasv 4-6cm päevas.
 • Väga kõrge seeduvus ja maitsvus.

Mullad. Sobivad õhustatud saviliiv- ja liivsavimullad. Ei sobi õhukese huumuskihiga ja põuakartlikud mullad. Ei talu ka happelisi muldi, turvasmuldi ning kõrget põhjavett.

Külvisenorm. Puhaskülvis 30-35 kg/ha, segukülvis 10-25 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. 

Saak ja kasutamine. Itaalia raiheina külvatakse kuni kaheks aastaks. Rajamisaastal loomist ei ole - pead ei moodusta. Sobiv kultuur sileerimiseks intensiivse majandamise tingimustes. Sobib kasvatada põldheina ja niidu segudes parasniisketes kasvukohtades. Rajamisaasta saak 15-20t haljasmassi h-lt. On tundlik kevadiste külmade suhtes. Vajalik vähemalt 3-kordne niitmine ja tugev väetamine. Suurim saak tuleb teisel kasvuaastal.
Antud sort on küll kaheaastane, kuid Eesti kliimas ei pruugi ükski sort 100% talvituda.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!