X
Karjamaa raihein

Karjamaa raihein (sort RAITE)

Kõrrelised
Lolium perenne L
Perennial ryegrass

OMAPÄRA

  • Kiirekasvuline
  • Väga hea taastumisvõime talvekahjustustest
  • Hilise pöörispea moodustumisega – rohkem lehti
  • Väga kõrge saagipotentsiaaliga
  • Hea söömus
  • Väga toitainerikkad ning kõrge saagipotentsiaaliga
  • Eestis kasvatatud seeme.

Sobivad mullad: Viljakad, parasniisked mineraalmullad.
Mittesobivad mullad: Liivmullad, lammimullad. Ei talu liigniiskust ja jäätumist. 

Külvisenorm: Segukülvis 12 - 15 kg/ha, puhaskülvis 25 - 30 kg/ha, liblikõieliste segus 5–20 kg/ha. 
Kaasliigid: Valge ristik, punane ristik, harilik nõiahammas, lutsern; harilik aruhein, põldtimut, aasnurmikas.

SAAK JA KASUTAMINE
Väga sobiv kultuur karjatamiseks ja intensiivseks kasutamiseks. Karjatatakse võrsumise ja kõrsumise alguses. Tehakse märg-, närb- või kuivsilo. Korralikuks arenguks vajab tugevat väetamist. Karjatatakse 5–6 korda. Rajamisaastal on taimede läbilöövus tänu võrsumisele tugev. Saak ~ 5 t/ha kuivaines. Saagiaastatel 7–10 t/ha kuivaines (parim 4–6 kordne kasutusreziim). Sügisel peab ädalasaagi kindlasti koristama.

Pakendatud 25 kg/kott.

Hetkel laost otsas
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!