X
Karjamaa raihein
Eesti Seeme

Karjamaa raihein (sort RAITE)

Kõrrelised
Lolium perenne L
Perennial ryegrass
  • Kiirekasvuline.
  • Väga hea taastumisvõime talvekahjustustest.
  • Hilise pöörispea moodustumisega – rohkem lehti.
  • Väga kõrge saagipotentsiaaliga.
  • Hea söömus.
  • Väga toitainerikkad ning kõrge saagipotentsiaaliga.
  • Eestis kasvatatud seeme.

Mullad. Sobivad viljakad, parasniisked mineraalmullad. Ei sobi liivmullad, lammimullad. Ei talu liigniiskust ja jäätumist. 

Külvisenorm. Puhaskülvis 25-30 kg/ha, segukülvis 12-15 kg/ha, liblikõieliste segus 5–20 kg/ha. Kaasliikideks sobivad valge ristik, punane ristik, harilik nõiahammas, lutsern, harilik aruhein, põldtimut, aasnurmikas.

Saak ja kasutamine. Väga sobiv kultuur karjatamiseks ja intensiivseks kasutamiseks. Karjatatakse võrsumise ja kõrsumise alguses. Tehakse märg-, närb- või kuivsilo. Korralikuks arenguks vajab tugevat väetamist. Karjatatakse 5–6 korda. Rajamisaastal on taimede läbilöövus tänu võrsumisele tugev. Saak ~ 5 t/ha kuivaines. Saagiaastatel 7–10 t/ha kuivaines (parim 4–6 kordne kasutusreziim). Sügisel peab ädalasaagi kindlasti ära koristama, et vältida lumiseene kahjustusi.

Pakendatud 20 kg ja 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!