X
Kõrreliste segu
Eesti Seeme

Kõrreliste segu (NATURA)

Seemnesegud

SEGU KOOSTIS

    Päideroog

    Roog- aruhein

    Timut

    Aasnurmikas

  • Klassikalised heintaimed, külvamiseks märjematele turvas-,liiv-,liivsavi muldadele.
  • Sobilik püsirohumaa rajamiseks, aeglase algarenguga.
  • Luste tõttu saab juba rajamisaastal korraliku saagi rajada puhaskultuurina.
  • Sobilik nii silo kui heina tegemiseks.
  • Suur saak, kõrge kiudaine sisaldus, sobilik kinnislehmadele, lihaloomadele.

Külvisenorm 20 kg/ha.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!