X
Lutsern

Lutsern (KARLU)

Liblikõielised

Alfalfa (Lucerne)

  • Eesti kliimas sobiv lutsernisort.
  • Kollaseõieline hübriidlutsernisort.
  • Levib vegetatiivselt võsunditega,võrsed tõusvad. Lamandub kergesti.
  • Hea talvekindlus.
  • Sobib karjatamiseks
  • Aretatud Jõgeva Sordiaretuse Instituudis.

 

Mullad. Sobivad kuivemad rähkmullad, saviliiv ja liivsavimullad. Sobilikuim mulla pH 6,0 -7,0. Ei sobi turvas-, savi-, liivmullad ja lammimullad. Liiga leeliselises keskkonnas võib taimedel tekkida probleeme toitainete omastamisega. Taim on nõudlik mulla õhustatuse suhtes. Põhjavesi peaks olema vähemalt 1,5 m sügavusel. 

Külvisenorm. Puhaskülvis 15-20 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. Sobilikud kaasliigid karjamaale on aasnurmikas, valge ristik, harilik nõiahammas ja harilik aruhein.
Sobilikud kaasliigid niiduks on harilik aruhein, põldtimut, karjamaa raihein, ohtetu luste, valge ristik ja roog-aruhein.

Saak ja kasutamine. Rajamisaastal on taimede läbilöövus nõrk kuni keskmine,  saak ~3 t/ha kuivaines. Saagiaastatel 6-10 t/ha kuivaines. Tehakse närb- ja kuivsilo, 3-4 korda aastas karjatamiseks. Niidetakse 2-3 korda aastas.

Pakendatud 10 kg/kott.

Tellimus/päring

Võtame vastu tellimusi uueks hooajaks
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!