X
Uus!
Lutsern

Lutsern (sort POWER 4.2 / ka mahedana)

Liblikõielised

Alfalfa (Luzerne)
Medicago Sativa 

Saadaval ka mahedana!

 • Siniste õitega
 • Tugeva lehekattega, lehestiku värvus on tumeroheline
 • Sügisese taimekasvu seiskumise indeks 4,3 – tagab hea talvekindluse
 • Hea saagikus erinevates kliimatingimustes
 • Power 4.2 on kõrge haiguskindlusega, vastupidav sageli esinevatele lutsernihaigustele ka. lehetäidele.
 • Hea püsivus
 • Seeme on bakteriga töödeldud
 • Tegemist on vana sordiga, mille saagikuse tulemuslikkus on aastate jooksul säilinud.

Mullad. Sobivad kuivemad rähkmullad, saviliiv ja liivsavimullad. Sobilikuim mulla pH 6,0-7,0. Ei sobi turvas-, savi-, liivmullad ja lammimullad. Liiga leeliselises keskkonnas võib taimedel tekkida probleeme toitainete omastamisega. Taim on nõudlik mulla õhustatuse suhtes. Põhjavesi peaks olema vähemalt 1,5 m sügavusel. 

Külvisenorm. Puhaskülvis 13-15 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. Sobilikud kaasliigid karjamaale on aasnurmikas, valge ristik, harilik nõiahammas ja harilik aruhein. Sobilikud kaasliigid niiduks on harilik aruhein, põldtimut, karjamaa raihein, ohtetu luste, valge ristik ja roog-aruhein.

Saak ja kasutamine. Rajamisaastal on taimede läbilöövus keskmine kuni tugev,  saak ~4 t/ha kuivaines. Saagiaastatel 7-13 t/ha kuivaines. Tehakse märg-, närb- või kuivsilo. Hoolikalt tehes saame ka kvaliteetse heina. Karjatamine ja liigne tallamine märjal kamaral võib enamuse sorte hävitada. Niidetakse 3 korda, karjatada 2 korda lühiajaliselt, Sügisel pigem niiduks.

Pakendatud 20 kg/kott 

 

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!