X
Lutsern
Yellow Jacket

Lutsern (sort ALPHA)

Liblikõielised

Medicago sativa L.
Alfalfa (Luzerne)

OMAPÄRA

  • Leheline
  • Vastupidav
  • Kõrge saak ka kolmandal aastal
  • Lamandumiskindel
  • Väga hea talvitumine
  • Sügisene taimekasvu seiskumise indeks 4,9

Registreeritud erinevate riikide sordilehtedes (Tsehhi, Poola, Saksamaa, Valgevene, Austria).

Sobivad mullad: Kuivemad rähkmullad, saviliiv ja liivsavimullad. Mulla pH 6,0 -7,0.
Mittesobivad mullad: Turvas-, savi-, liivmullad ja lammimullad.

Liiga leeliselises keskkonnas võib taimedel tekkida probleeme toitainete omastamisega. Taim on nõudlik mulla õhustatuse suhtes. Põhjavesi peaks olema vähemalt 1,5 m sügavusel. 

Külvisenorm: Puhaskülvis 10 - 13 kg/ha, aprilli lõpus või mais-juunis.
Kaasliigid karjamaale: Karjamaa raihein, aasnurmikas, valge ristik, harilik nõiahammas.
Kaasliigid niiduks: Harilik aruhein, põldtimut, karjamaa raihein, ohtetu luste, harilik nõiahamms.

SAAK JA KASUTAMINE

Kasutatakse Alfa Power segus.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

Võtame vastu tellimusi uueks hooajaks
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!