X
Lutsern
Yellow Jacket

Lutsern (sort ALPHA)

Liblikõielised

Medicago sativa L.
Alfalfa (Luzerne)

  • Leheline.
  • Vastupidav.
  • Kõrge saak ka kolmandal aastal.
  • Hea seisukindlusega.
  • Väga hea talvitumine.
  • Sügisene taimekasvu seiskumise indeks 4,9.

Registreeritud erinevate riikide sordilehtedes (Tsehhi, Poola, Saksamaa, Valgevene, Austria).

Mullad. Sobivad kuivemad rähkmullad, saviliiv ja liivsavimullad. Sobilikuim mulla pH 6,0-7,0. Ei sobi turvas-, savi-, liivmullad ja lammimullad. Liiga leeliselises keskkonnas võib taimedel tekkida probleeme toitainete omastamisega. Taim on nõudlik mulla õhustatuse suhtes. Põhjavesi peaks olema vähemalt 1,5 m sügavusel. 

Külvisenorm. Puhaskülvis 10-13 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. Sobilikud kaasliigid karjamaale on aasnurmikas, valge ristik, harilik nõiahammas ja harilik aruhein. Sobilikud kaasliigid niiduks on harilik aruhein, põldtimut, karjamaa raihein, ohtetu luste, itaalia raihein, valge ristik ja roog-aruhein.

Saak ja kasutamine. Kasutatakse Alfa Power segus.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!