X
Uus!
Lutsern

Lutsern (sort CIGALE)

Liblikõielised

Medicago sativa L.
Alfalfa (Luzerne)

 • Leheline.
 • Vastupidav.
 • Kõrgeim saak Eesti sordivõrdluskatsetes.
 • Kõrge saak esimesel niitel.
 • Väga hea talvitumine.
 • Säilitab kõrge proteiini ja söödakvaliteedi pikema aja jooksul (söödaväärtus ei lange kiiresti)
 • Lamandumiskindel.
 • Eesti riiklikes sordivõrdluskatsetes aastast 2020.
 • Sügisene taimekasvu seiskumise indeks 4,0.

Mullad. Sobivad kuivemad rähkmullad, saviliiv ja liivsavimullad. Sobilikuim mulla pH 6,0-7,0. Ei sobi turvas-, savi-, liivmullad ja lammimullad. Liiga leeliselises keskkonnas võib taimedel tekkida probleeme toitainete omastamisega. Taim on nõudlik mulla õhustatuse suhtes. Põhjavesi peaks olema vähemalt 1,5 m sügavusel. 

Külvisenorm. Puhaskülvis 12-15 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. Sobilikud kaasliigid karjamaale on aasnurmikas, valge ristik, harilik nõiahammas ja harilik aruhein. Sobilikud kaasliigid niiduks on harilik aruhein, põldtimut, karjamaa raihein, ohtetu luste, valge ristik ja roog-aruhein.

Saak ja kasutamine. 

Pakendatud 25 kg/kott 

Hetkel laost otsas
 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!