X
Lutsern
Yellow Jacket

Lutsern (sort ARTEMIS)

Liblikõielised

Medicago sativa L.

Alfalfa (Lucerne)

  • Eesti kliimasse sobiv lutsernisort.
  • Haiguskindel varrepõletiku ja närbumistõve vastu.
  • Kõrge nematoodikindlus.
  • Vähetundlik varajasele niitmisele.
  • Kestvus 3-4 aastat.

Mullad. Sobivad kuivemad rähkmullad, saviliiv ja liivsavimullad. Sobilikuim mulla pH 6,0 -7,0. Ei sobi turvas-, savi-, liivmullad ja lammimullad. Liiga leeliselises keskkonnas võib taimedel tekkida probleeme toitainete omastamisega. Taim on nõudlik mulla õhustatuse suhtes. Põhjavesi peaks olema vähemalt 1,5 m sügavusel. 

Külvisenorm. Puhaskülvis 10-13 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. Sobilikud kaasliigid karjamaale on aasnurmikas, valge ristik, harilik nõiahammas ja harilik aruhein. Sobilikud kaasliigid niiduks on harilik aruhein, põldtimut, karjamaa raihein, ohtetu luste, itaalia raihein, valge ristik ja roog-aruhein.

Saak ja kasutamine. Rajamisaastal on taimede läbilöövus keskmine kuni tugev,  saak ~4 t/ha kuivaines. Saagiaastatel 7-13 t/ha kuivaines. Tehakse märg-, närb- või kuivsilo. Hoolikalt tehes saame ka kvaliteetse heina. Karjatamine ja liigne tallamine märjal kamaral võib enamuse sorte hävitada. Niidetakse 3 korda, karjatada 2 korda lühiajaliselt, Sügisel pigem niiduks.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!