X
Lutsern
Lutsern

Lutsern (sort ARTEMIS)

Liblikõielised

Medicago sativa L.

Alfalfa (Luzerne)

OMAPÄRA

·        Eesti kliimas sobiv lutsernisort.

·        Haiguskindel varrepõletiku ja närbumistõve vastu.

·        Kõrge nematoodikindlus.

·        Vähetundlik varajasele niitmisele.

Sobivad mullad: Kuivemad rähkmullad, saviliiv ja liivsavimullad. Mulla pH 6,0 -7,0.
Mittesobivad mullad: Turvas-, savi-, liivmullad ja lammimullad.

Liiga leeliselises keskkonnas võib taimedel tekkida probleeme toitainete omastamisega. Taim on nõudlik mulla õhustatuse suhtes. Põhjavesi peaks olema vähemalt 1,5 m sügavusel. 

Külvisenorm: Puhaskülvis 10 - 13 kg/ha, aprilli lõpus või mais-juunis.
Kaasliigid karjamaale: Karjamaa raihein, aasnurmikas, valge ristik, harilik nõiahammas.
Kaasliigid niiduks: Harilik aruhein, põldtimut, karjamaa raihein, ohtetu luste, harilik nõiahamms.

SAAK JA KASUTAMINE

Rajamisaastal on taimede läbilöövus keskmine kuni tugev,  saak ~4 t/ha kuivaines.
Saagiaastatel 7 -13 t/ha kuivaines 
Tehakse märg-, närb- või kuivsilo. 
Hoolikalt tehes saame ka kvaliteetse heina. 
Karjatamine ja liigne tallamine märjal kamaral võib enamuse sorte hävitada. 

Niidetakse 3 korda, karjatamise korral 4-5 ringi.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!