X
Uus!
Ohtetu püsikluste

Ohtetu püsikluste (sort LEHIS)

Kõrrelised

Bromus inermis Leyss

OMAPÄRA

  • Kõrgekasvuline, pikkade võsunditega, leheline ja suuresaagiline.
  • Kevadine kasv kiire, õitsemine timutiga samal ajal.
  • Lehis on hea niidutaim, karjatamiseks vähem sobiv.
  • Sobilik kuiva heina tegemiseks.
  • Kohanenud karmides talvetingimustes.
  • Söödavus varases arengufaasides hea.
  • Väga hea maitsvusega ja energiasisaldusega.
Sobivad mullad: hea õhustatusega parasniisked mineraal- ja kuivendatud madalsoomullad, keskmise sügavusega rähk-, saviliiv- ja liivsavimullad, hästilagundunud turvasmullad ning üleujutatavad lammimullad.
Ei sobi: õhukesed rähk-, liiv- ja savimullad ning vähelagunenud turvasmullad. Ei talu kõrget põhjavett.

Külvisenorm: puhaskülvis 35 kg/ha, segukülvis 8 - 30 kg/ha, külvata augusti alguseni.

SAAK JA KASUTAMINE

Kultuurniidul kahe- või kolmeniiteliseks kasutamiseks, heina ja silo valmistamiseks. Pikaajalistel niitudel on saagivõime väga suur. Taimedel on tugevasti arenenud juuresüsteem, mistõttu sort on põuakindel ja ädal kasvab kiiresti ka põuaga. Nooremates kasvufaasides koristamisel hea söödavuse ja keskmise söödaväärtusega. Suure suhkrusisalduse tõttu sileerub hästi.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!