X
Uus!
Ohtetu püsikluste
Eesti Seeme

Ohtetu püsikluste (sort LEHIS)

Kõrrelised

Bromus inermis Leyss

  • Taimik hakkab kevadel varakult kasvama.
  • Hoogne kasv pärast esimest niidet. 
  • Kõrge suhkrusisaldus.
  • Väga hea haiguskindlusega, mis tagab hea söödavuse.
  • Tugevasti arenenud juuresüsteem, põuakindel.

Mullad. Sobivad rähk-, saviliiv- ja liivsavimullad, hästi lagunenud turvasmullad ning üleujutatavad lammimullad. Lehis pole nõudlik mulla viljakuse suhtes, küll aga õhustatuse suhtes. Ei sobi õhukesed rähk-, liiv- ja savimullad ning vähelagunenud turvasmullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis 35 kg/ha, segukülvis 8-30 kg/ha. Külvata varakevadest kuni augusti alguseni.

Saak ja kasutamine. Kultuurniidul kahe- või kolmeniiteliseks kasutamiseks, heina ja silo valmistamiseks. Pikaajalistel niitudel on saagivõime väga suur. Taimedel on tugevasti arenenud juuresüsteem, mistõttu sort on põuakindel ja ädal kasvab kiiresti ka põuaga. Nooremates kasvufaasides koristamisel hea söödavuse ja keskmise söödaväärtusega silo. Heina tegemisel tuleb niita enne õitsemist ja alumiste lehtede kuhtumist, sest hiljem annab madala toorproteiinisisaldusega vähesöödava heina. 

Pakendatud 25 kg/kott.

Hetkel laost otsas
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!