X
Päideroog
Päideroog

Päideroog (sort PEDJA)

Kõrrelised

Phalaris arundinacea L. (Ladinakeelne nimetus)

OMAPÄRA

 • Hea söömus, kõrge suhkrusisaldus, hea seeduvus ja kõrge saagipotentsiaal.
 • Uutel Ameerika ja Kanada sortidel on madal alkaloidide sisaldus.
 • Ei sisalda trüptomiini ja karboliini, mis tekitaksid loomadel seedehäireid.
 • Väga talvekindel ning stressile vastupidav liik. 
 • Keskmiselt kiire ädalakasv.
 • Talub üleujutusi, liigniiskust, põuda ja jäätumist
 • Haiguskindel.
 • Moodustab tugeva rohukamara.
 • Levib pikkade juurevõsundite - risoomide abil.
 • Ei kasva mättasse.
 • Suurepärane karjatamisekindlus ja kõrge saak (8 - 12t/ha). 
 • Eestis kasvatatud seeme!
Sobivad: Parasniisked, niisked või märjad liikuva põhjaveega kasvukohad. Mulla happesuse suhtes ei ole nõudlik. 
Ei sobi: Väga paepealsed ja väga rähksed ning kuivad mullad.

Külvisenorm: Puhaskülvis 10 - 12 kg/ha, segukülvis 5 - 7 kg/ha, varakevadest kuni suve keskpaigani. Külvata mitte sügavamale kui 1,5 cm. Põldu tuleb hoolikalt enne ja pärast külvi rullida. Uuskülve tuleb niita, vähendamaks umbrohtude konkurentsi.
Kaasliigid: Aas-rebasesaba, põldtimut, harilik aruhein, aasnurmikas, ohtetu luste. 

SAAK JA KASUTAMINE

Rajamisaastal on taimede läbilöövus nõrk. Tänu kõrgele suhkrusisaldusele sobib hästi sileerimiseks. 1. niide tehakse enne loomist. Ädalakasvuks kulub 4-nädalat. Vajalik 3-kordne niitesagedus.
Ei sobi intensiivseks karjatamiseks.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!