X
Päideroog
Eesti Seeme

Päideroog (sort PEDJA)

Kõrrelised

Phalaris arundinacea L.

  • Hea söömus, toiteväärtus, sh. süsivesikutesisaldus kõrge.
  • Väga talvekindel ning stressile vastupidav liik. 
  • Keskmiselt kiire ädalakasv.
  • Ädalasaak on keskmine kuni suur.
  • Talub üleujutusi, liigniiskust, põuda ja jäätumist.
  • Haigustele vastupidav.
  • Pikkade ja tugevate maa-aluste võsundite ning tugeva juurestikuga taimik.

Sobivad: Eriti saagikas ja püsiv on hästilagundunud turvasmuldadel, huumuserikastel, kobedatel, toitaineterikka liikuva põhjaveega mineraal- ja üleujutatavatel lammimuldadel. Eelistab paras- ja ajutiselt liigniiskeid muldi sügavalt kuivadele ja põuakartlikele. Pikaajalist üleujutust talub hästi, kuid on tundlik pideva liigniiskuse suhtes, ei talu kõrget seisvat põhjavett ega huumusevaest happelist mulda.

Külvisenorm. Puhaskülvis 15 kg/ha, segukülvis 5-12 kg/ha. Külviaeg juuni lõpuni.

Saak ja kasutamine. Varavalmiv pikkade mullasiseste võsunditega leviv 130-200 cm kõrgune pealishein. Kasv on kiire ka veel pärast esimest niidet, aga teise niite järel aeglustub. Mineraalmuldadel vajab tugevat väetamist mineraalväetistega. Kultuurniidul kahe- või kolmeniiteliseks kasutamiseks, heina ja silo valmistamiseks.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!