X
Põldtimut

Põldtimut (sort LISCHKA mahe seeme)

Kõrrelised
Phleum pratense L.
Timothy

MAHE SEEME!

OMAPÄRA
  • Väljapaistva saagikusega kogu kasvuperioodi vältel.
  • Väga hea püsivusega.
  • Hea talvekindlusega.
  • Hea rohukamara tihedus.

Sobivad mullad: Viljakad parasniisked ja mittehappelised mineraalmullad ning hästilagunenud turvasmullad.
Mittesobivad mullad: Liivmullad ja vähelagunenud turvasmullad, samuti lammimullad. 

Külvisenorm: Segukülvis 2 - 6 kg/ha, puhaskülvis 10 kg/ha. Külvata kuni augustikuu lõpuni. 
Kaasliigid: Punane ristik, lutsern, valge ristik, harilik aruhein, karjamaa raihein, aasnurmikas, päideroog.

SAAK JA KASUTAMINE

Põldtimut on sobiv kultuur heina või silo tegemiseks ja karjatamiseks. Sobilik põldheina segus. Ädalakasv on suhteliselt nõrk, vajab oma arenguks rohkem sademeid. Saagiaastatel on saak 6 - 8 t/ha kuivainet. Kasutatakse niitmiseks ja karjatamiseks.

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Hetkel laost otsas
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!