X
Põldtimut

Põldtimut (sort TAMMISTO II mahe)

Kõrrelised

Phleum pratensis
Timothy

MAHESEEME!

  • Väljapaistva saagikusega kogu kasvuperioodi vältel.
  • Hilisepoolsem sort.
  • Väga hea tärkamisega.
  • Hästi talvituv ja heade taastumisomaduste tõttu on saagikus kõrge.
  • Sobilik intensiivseks kasutamiseks.
  • Hea seisukindlus ning väga vastupidav haigustele.

Mullad. Sobivad viljakad parasniisked ja mittehappelised mineraalmullad ning hästilagunenud turvasmullad. Ei sobi liivmullad ja vähelagunenud turvasmullad, samuti lammimullad. 

Külvisenorm. Puhaskülvis 10-12 kg/ha, segukülvis 2-6 kg/ha. Külvata kuni augustikuu lõpuni. Kaasliigid on punane ristik, lutsern, valge ristik, harilik aruhein, karjamaa raihein, aasnurmikas, päideroog.

Saak ja kasutamine. Põldtimut on sobiv kultuur heina ja silo tegemiseks ning karjatamiseks. Sobilik põldheina segus. Ädalakasv on suhteliselt nõrk, vajab oma arenguks rohkem sademeid. Saagiaastatel on saak 6-8 t/ha kuivainet.

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!