X
Põldtimut

Põldtimut (sort JÕGEVA 54)

Kõrrelised

Phleum pratense L.
Timothy

OMAPÄRA

  • Keskmisesest hilisem peamoodustumine, saagikas, hea söödavus enne loomist.
  • Suhteliselt kiire ädalakasv.
  • Väga talvekindel.
  • Põuatundlikum, kui harilik aruhein.
  • Aeglasem algareng.
  • Talub hästi lumeta talvesid, on suhteliselt jäätumis ja külmakindel.
  • Eestis kasvatatud seeme! 
Sobivad mullad: Viljakad parasniisked ja mittehappelised mineraalmullad ning hästilagunenud turvasmullad.
Mittesobivad mullad: Liivmullad, lammimullad ja vähelagunenud turvasmullad. 

Külvisenorm: Segukülvis 2 - 6 kg/ha, kuni septembrikuu lõpuni. Algareng on keskmisest kiirem, 5-7 päeva. Talub kattevilja ja umbrohu konkurentsi.
Kaasliigid: Punane ristik, lutsern, valge ristik, harilik aruhein, karjamaa reihein, aasnurmikas, päideroog.

SAAK JA KASUTAMINE

Põldtimut on sobiv kultuur heina või silo tegemiseks ja karjatamiseks. Sobilik põldheina segus. Ädalakasv on suhteliselt nõrk, vajab oma arenguks rohkem sademeid. Saagiaastatel on saak 6 - 8 t/ha kuivainet. Kasutatakse niitmiseks ja karjatamiseks.

Pakendatud 40 kg/kott (koti suurus võib muutuda).

 

Hetkel laost otsas
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!