X
Põldtimut
Eesti Seeme

Põldtimut (sort JÕGEVA 54)

Kõrrelised

Phleum pratense L.
Timothy

  • Väga pikaaegne põldtimuti sort.
  • Keskmisesest hilisem peamoodustumine, saagikas, hea söödavus enne loomist.
  • Suhteliselt kiire ädalakasv.
  • Väga talvekindel.
  • Põuatundlikum, kui harilik aruhein.
  • Aeglasem algareng.
  • Talub hästi lumeta talvesid, on suhteliselt jäätumis ja külmakindel.

Mullad. Sobivad viljakad parasniisked ja mittehappelised mineraalmullad ning hästilagunenud turvasmullad. Ei sobi liivmullad, lammimullad ja vähelagunenud turvasmullad. 

Külvisenorm. Puhaskülvis 10-12 kg/ha, segukülvis 2-6 kg/ha, kuni augustikuu lõpuni. Algareng on keskmisest kiirem, 5-7 päeva. Talub kattevilja ja umbrohu konkurentsi. Kaasliigid on punane ristik, lutsern, valge ristik, harilik aruhein, karjamaa raihein, aasnurmikas, päideroog.

Saak ja kasutamine. Põldtimut on sobiv kultuur heina või silo tegemiseks ja karjatamiseks. Sobilik põldheina segus. Ädalakasv on suhteliselt nõrk, vajab oma arenguks rohkem sademeid. Saagiaastatel on saak 6-8 t/ha kuivainet. Kasutatakse niitmiseks ja karjatamiseks.

Pakendatud 25kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!