X
Põldtimut
Eesti Seeme

Põldtimut (sort TIA)

Kõrrelised

Phleum pratense L.
Timothy

  • Varajasepoolne intensiivsort, 80-110 cm kõrgune pealishein.
  • Saagikas, hea söödavus enne loomist.
  • Kasutuskestvus 3-4 aastat, karjamaa rohukamaras püsiv.
  • Kevadel ja pärast esimest niidet kiirekasvuline. Kasv aeglustub teise niite järel.
  • Hea talvekindlusega ka turvasmuldadel, talub üleujutust, jäätumist ja öökülma.
  • Talub kattevilja ja umbrohu konkurentsi.
  • Kasutatakse niitmiseks, heinaks, siloks.

Mullad. Hea toitainete kasutajana on kasvukoha mulla suhtes suhteliselt leplik, hästi kasvab parasniisketel viljakatel mineraalmuldadel, rahuldavalt üleujutatavatel lammimuldadel. Ei püsi toitainetevaestel, happelistel ega väikese veevaruga muldadel.

Külvisenorm. Puhaskülvis 10-12 kg/ha, segukülvis 2-6 kg/ha. Külviaeg augusti lõpuni. Kaasliigid on punane ja valge ristik, lutsern, harilik aruhein, karjamaa raihein, päideroog, aasnurmikas.

Saak ja kasutamine. Põldtimut on sobiv kultuur heina ja silo tegemiseks ning karjatamiseks. Sobilik põldheina segus. Ädalakasv on suhteliselt nõrk, vajab oma arenguks rohkem sademeid. Saagiaastatel on saak 6 - 8 t/ha kuivainet.

Pakendatud 800 kg/kott

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!