X
Uus!
Põldtimut

Põldtimut (sort TIA)

Kõrrelised

Phleum pratense L.
Timothy

OMAPÄRA

 • Varajasepoolne intensiivsort, 80-110 cm kõrgune pealishein
 • Saagikas, hea söödavus enne loomist.
 • Kasutuskestvus 5-6 aastat, karjamaa rohukamaras püsiv 
 • Kevadel ja pärast esimest niidet kiirekasvuline. Kasv aeglustub teise niite järel.
 • hea talvekindlusega ka turvasmuldadel, talub üleujutust, jäätumist ja öökülma
 • Talub kattevilja ja umbrohu konkurentsi
 • Kasutatakse niitmiseks, heinaks, siloks
 • Eestis kasvatatud! 

Sobivad mullad: Hea toitainete kasutajana on kasvukoha mulla suhtes suhteliselt leplik, hästi kasvab parasniisketel viljakatel mineraalmuldadel, rahuldavalt üleujutatavatel lammimuldadel
Mittesobivad mullad: ei püsi toitainetevaestel, happelistel ega väikese veevaruga muldadel.

Külvisenorm: puhaskülvis 10, segukülvis 2-10 kg/ha. Külviaeg augusti lõpuni
Kaasliigid:punane, roosa ja valge ristik, lutsern, harilik aruhein, karjamaa-raihein, aas-rebasesaba, kerahein, ohtetu luste, päideroog, punane aruhein, aasnurmikas

SAAK JA KASUTAMINE

Põldtimut on sobiv kultuur heina või silo tegemiseks. Sobilik põldheina segus.
Ädalakasv on suhteliselt nõrk, vajab oma arenguks rohkem sademeid. Saagiaastatel on saak 6 - 8 t/ha kuivainet.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!