X
Põldtimut

Põldtimut (sort TIKA)

Kõrrelised

Phleum pratense L.
Timothy

OMAPÄRA

 • Keskmisesest hilisem pea moodustumine.
 • Saagikas, hea söödavus enne loomist.
 • Suhteliselt kiire ädalakasv.
 • Väga talvekindel.
 • Põuatundlikum, kui harilik aruhein.
 • Aeglasem algareng.
 • Algareng on keskmisest kiirem, 5-7 päeva.
 • Talub kattevilja ja umbrohu konkurentsi
 • Kasutatakse niitmiseks ja karjatamiseks.
 • Eestis kasvatatud seeme! 

Sobivad mullad: Viljakad parasniisked ja mittehappelised mineraalmullad ning hästilagunenud turvasmullad.
Mittesobivad mullad: Liivmullad ja vähelagunenud turvasmullad, samuti lammimullad. 
Talub hästi lumeta talvesid, on suhteliselt külma- ja jäätumiskindel.

Külvisenorm: Segukülvis 2 - 6 kg/ha, puhaskülvis 10 kg/ha. Külvata kuni augustikuu lõpuni.
Kaasliigid: Punane ristik, lutsern, valge ristik, harilik aruhein, karjamaa reihein, aasnurmikas, päideroog.

SAAK JA KASUTAMINE

Põldtimut on sobiv kultuur heina või silo tegemiseks ja karjatamiseks. Sobilik põldheina segus. Ädalakasv on suhteliselt nõrk, vajab oma arenguks rohkem sademeid. Saagiaastatel on saak 6 - 8 t/ha kuivainet.

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Hetkel laost otsas
 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!