X
Uus!
Põldtimut

Põldtimut (sort WINNETOU)

Kõrrelised

Phleum pratense L.
Timothy

 • Varajasepoolne intensiivsort, 30-50 cm kõrgune pealishein.
 • Saagikas, hea söödavus enne loomist.
 • Sobib karjatamiseks, moodustab tiheda kamara
 • mitmekülgse ja paindliku kuivainesaagiga
 • Hea talvekindlusega ka turvasmuldadel, talub üleujutust, jäätumist ja öökülma.
 • Talub kattevilja ja umbrohu konkurentsi.
 • Kasutatakse eelkõige karjatamiseks või ka siloks.
 • Üks väheseid timuti sorte, mis on aretatud kasutamiseks kasjamaa segudes.

Mullad. Hea toitainete kasutajana on kasvukoha mulla suhtes suhteliselt leplik, hästi kasvab parasniisketel viljakatel mineraalmuldadel, rahuldavalt üleujutatavatel lammimuldadel. Ei püsi toitainetevaestel, happelistel ega väikese veevaruga muldadel.

Külvisenorm. Puhaskülvis 10-12 kg/ha, segukülvis 2-6 kg/ha. Külviaeg augusti lõpuni. Kaasliigid on punane ja valge ristik, lutsern, harilik aruhein, karjamaa raihein, päideroog, aasnurmikas.

Pakendatud  25 kg/kott

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!