X
Põlduba

Põlduba (sort FUEGO C2)

Liblikõielised

Vicia faba
Broad bean

  • Kõrge proteiinisisaldusega liblikõieline kaunvili. 
  • Võrreldes teiste kaunviljadega pikema kasvuajaga (Fuego valmib pisut hiljem kui Espresso). 
  • Soomlaste andmetel sisaldab terauba 30% proteiini, tärklist 38%.

Mullad. Sobivad parasniisked huumusrikkad liivsavi ja savimullad. Muld olgu piisavalt kuiv ja tihedaks rullitud. Ei sobi turvasmullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis 35-40 i.tera/m2. Külviaeg varakevadest maikuu keskpaigani. Põlduba on võrreldes teiste kaunviljadega pikema kasvuajaga, seepärast peab põldoa külviks kasutama esimest külvivõimalust. Külvisügavus on 6-8 cm, kergematel muldadel 8-10 cm. Parim külviridade vahekaugus on 25-45 cm, sõltuvalt külviviisist. Lämmastikväetist põlduba ei vaja, kuigi kuni 30 kg/ha kevadväetisena kiirendab algarengut. Optimaalne seemnete tihedus on 35-50 taime m2. Fosfor- ja kaalimineraalväetised on vajalikud, läga andmisega saab neid asendada. Mehaaniline umbrohutõrje või keemiline töötlemine herbitsiididega enne tõusmete ilmumist on vajalik, et tagada hea taimede kasv. Külvikorras peaks põldoa kasvatamise vahet pidama 4 aastat.

Saak ja kasutamine. Kasvu algfaasis võib kahjustada kärsakas, enne õitsemist oa- lehetäi, niiskes kliimas võib õitsemise ajal osutuda probleemiks põldoa- šokolaadilaiksus. Isektsiidide ja fungitsiidide kasutamisel peab jälgima kehtivaid keskkonnanõudeid. Kui selgub, et põlduba teraks koristada ei saa, siis võtta ette tervikkoristus sileerimiseks.

Pakendatud 1000 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!