X
Punane aruhein
Eesti Seeme

Punane aruhein (sort KAUNI)

Kõrrelised

Festuca rubra L.
Red fescue

 • Karjamaa- ja murutaim.
 • Võsundiline paljunemine.
 • Kõrge põuataluvus.
 • Talvekindel.
 • Talub ajutist üleujutust.
 • Aeglane algareng.
 • Väga pikaealine.
 • Eesti sordilehel aastast 1994.

Mullad. Sobivad viljakad ja ka vähemviljakad mineraalmullad. Ei sobi vähelagunenud turvasmullad ja lammimullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis 16 kg/ha, segukülvis 2–5 kg/ha, murule 8 g/m2 . Külviaeg juuli lõpuni. Kaasliigid on valge ristik, harilik nõiahammas, lutsern, põldtimut, karjamaa raihein, aasnurmikas ja kerahein.

Saak ja kasutamine. Sobiv kultuur intensiivseks lammaste, hobuste ja vasikate karjatamiseks. Halvem söödavus kui aasnurmikal. Turvasmuldadel võib esineda taimelehtede hallitamist. Ei sobi kuiva heinana söötmiseks. Väga hea kultuur haljastuseks erinevatel mullastiku tüüpidel, talub hästi põuda.

Pakendatud 20 kg/kott.

Hetkel laost otsas
 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!