X
Punane aruhein

Punane aruhein (sort KAUNI)

Kõrrelised
Festuca rubra L.
Red fescue

OMAPÄRA
 • Universaalne kasutus – sööt;muru.
 • Karjamaa- ja murutaim.
 • Võsundiline paljunemine.
 • Kõrge põuataluvus.
 • Talvekindel.
 • Talub ajutist üleujutust.
 • Aeglane algareng.
 • Väga pikaealine.
 • Eesti sordilehel aastast 1994
 • Eestis kasvatatud seeme! 
Sobivad: Viljakad ja ka vähemviljakad mineraalmullad.
Ei sobi: Vähelagunenud turvasmullad ja lammimullad.

Külvisenorm: Puhaskülvis 16 kg/ha, segukülvis 2–5 kg/ha, murule 8 g/m2 , külviaeg juuli lõpuni.
Kaasliigid: Valge ristik, harilik nõiahammas, lutsern, põldtimut, karjamaa raihein, aasnurmikas, kerahein.

SAAK JA KASUTAMINE

Sobiv kultuur intensiivseks lammaste, hobuste ja vasikate karjatamiseks. Halvem söödavus kui aasnurmikal. Turvasmuldadel võib esineda taimelehtede hallitamist. Ei sobi kuiva heinana söötmiseks. Väga hea kultuur haljastuseks erinevatel mullastiku tüüpidel, talub hästi põuda.


Pakendatud 25 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!