X
Punane ristik

Punane ristik (sort BONUS mahe)

Liblikõielised

Trifolium pratense L.
Red Clover

MAHESEEME!

 • Kõrge haljasmassi saak.
 • Väga hea talvekindlusega, kestab 3 aastat.
 • Väga hea haigusekindlusega.
 • Väga hea lamandumise kindlus.
 • Varajase kuni keskmise õitsemise algusega.
 • Mullad. Sobivad soodsa niiskusrežiimiga keskmise sügavusega rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja savimullad. Vähem sobivad happelised liivmullad. Ei sobi kuivad ja õhukese huumuskihiga rähkmullad ja pikaajaliselt üleujutavad lammimullad. Taimed ei talu kõrget põhjavee seisu.

  Külvisenorm. Puhaskülvis kuni 10-15 kg/ha, segukülvis kõrrelistega 4-6 kg/ha. Puhaskülvis haljasmassiks 13-18 kg/ha. Uutel muldadel, kus viimase 5 aasta jooksul ei ole ristikud kasvanud, seemet töödelda mügarbakteriga. Sobib kasutamiseks koos hariliku aruheinaga, karjamaa raiheinaga, festuloliumiga, keraheinaga, roog-aruheinaga ja põldtimutiga.

  Saak ja kasutamine. Sobib kasvatada maheviljeluses. Kuivainesaak teisel kasvuaastal keskpärane kuni kõrge, proteiinisisaldus kõrge.

  Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

Võtame vastu tellimusi uueks hooajaks
 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!