X
Punane ristik

Punane ristik (sort GARANT diploidne )

Liblikõielised

Trifolium pratense L.
Red Clover

• Laialeheline, hea konkurentsivõimega sort.
• Väga hea talvekindlusega (teisel aastal keskpärane).
• Kõrge haiguskindlusega ristikuvähi ja lumiseene suhtes.
• Keskmise kuni hilise õitsemise algusega.
• Seisukindlus on nõrk või keskpärane.
• Väljapaistva ädalakasvu võimega, Eesti tingimustes 3-niiteline.
• Kõrge söödaväärtus.

Mullad. Sobivad soodsa niiskusrežiimiga keskmise sügavusega rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja savimullad. Vähem sobivad happelised liivmullad. Ei sobi kuivad ja õhukese huumuskihiga rähkmullad ja pikaajaliselt üleujutavad lammimullad. Taimed ei talu kõrget põhjavee seisu.

Külvisenorm. Puhaskülvis kuni 10 kg/ha, segukülvis kõrrelistega 4–6 kg/ha. Sobib kasutamiseks koos hariliku aruheinaga, karjamaa raiheinaga, festuloliumiga, keraheinaga, roog-aruheinaga ja põldtimutiga.

Saak ja kasutamine. Sobib kasvatada maheviljeluses. Kuivainesaak teisel kasvuaastal keskpärane kuni kõrge,proteiinisisaldus keskpärane. Hea püsivusega, kõrge ja stabiilse saagiga.

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Hetkel laost otsas
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!