X
Uus!
Punane ristik

Punane ristik (sort LARS tetraploidne)

Liblikõielised

Trifolium pratense L.
Red Clover

  • Keskvarajane sort.
  • Hea talvekindluse ja püsivusega.
  • Kõrge saagikus ja proteiini sisaldus.
  • Kõrge seeduvus.
  • Aretatud Norras ja sobib meie kliimasse.

Mullad. Sobivad soodsa niiskusrežiimiga keskmise sügavusega rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja savimullad. Ei sobi kuivad ja õhukese huumuskihiga rähkmullad ja pikaajaliselt üleujutavad lammimullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis kuni 8 kg/ha, segukülvis kõrrelistega 4-6 kg/ha. Kaasliikideks sobivad hästi karjamaa raihein, harilik aruhein, roog-aruhein ja roog-aruheina tüübilised festuloliumid, kerahein, põldtimut, itaalia raihein ja ohtetu luste. 

Saak ja kasutamine. Hea saagi stabiilsus kehvemates tingimustes. Külvates katteviljaga, saame rajamisaastal punaselt ristikult ühe saagi. Külvates ilma katteviljata, segus kõrrelistega, saame rajamisaastal I niitest 4-6 t/ha kuivaines ja II niitest 2-3 t/ha. Tetraploidsed sordid on kiirema ädalakasvuga, suuremate lehtedega, saagikamad ning nende suhkrute sisaldus on tavaliselt suurem kui diploidsetel sortidel. Sordi 20-70 cm pikkustest taimedest saab teha peamiselt silo, kuid ka heina ning niita haljassöödaks. Õige niiduaeg sileerimiseks on õitsemise alguses. Puuduseks on aeglane või ebaühtlane kuivamine ning kõrge veesisaldus taimedes. Rohu niitmisel on eriti oluline terav lõikeriist ja korralik silomassi kokkupressimine, et vartest jääkõhk välja tuleks.

Pakendatud 25kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!