X
Punane ristik

Punane ristik (sort RESPECT mahe seeme)

Liblikõielised

Trifolium pratense L.
Red Clover

OMAPÄRA

 • Tuntud ja hinnatud söödakultuur.
 • Keskmine varajane diploidne ristik, millel on väga hea vastupidavus haigustele
 • Saagikas, laialeheline, hea konkurentsivõimega sort.
 • Hea saagi stabiilsus kehvemates tingimustes.
 • Väga hea talve ja haigusekindlusega.
 • Talub hästi kattevilja ning on heaks kultuuriks põllukülvikorras.
 • Väheste sademete korral tema areng pidurdub, mis vähendab talvitumiskindlust.
 • Suure ja püsiva saagikuse ja hea konkurentsivõimega koos kõrrelistega mitme aasta jooksul.
 • Seeme idaneb ja areneb kiiresti.
 • Kõrge söödaväärtus.

Sobivad mullad: Soodsa niiskusrežiimiga keskmise sügavusega rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja savimullad.
Mittesobivad mullad: Kuivad ja õhukese huumuskihiga rähkmullad ja pikaajaliselt üleujutavad lammimullad. 
Vähem sobivad happelised liivmullad. Taimed ei talu kõrget põhjavee seisu.

Kaasliigid: põldtimut, harilik aruhein, itaalia raihein, ohtetu luste, põldraihein. 

Külvisenorm: Soovitatav külvisenorm 10-15kg/ha

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!