X
Punane ristik

Punane ristik (sort HARMONIE)

Liblikõielised

Trifolium pratense L.
Red Clover

OMAPÄRA

 • Tuntud ja hinnatud söödakultuur.
 • Saagikas, laialeheline, hea konkurentsivõimega sort.
 • Hea saagi stabiilsus kehvemates tingimustes.
 • Väga hea talve ja haigusekindlusega.
 • Eestis kasvatatakse varajasi, keskvarajasi ja hiliseid sorte ning diploidseid ja tetraploidseid sorte.
 • Talub hästi kattevilja ning on heaks kultuuriks põllukülvikorras.
 • Väheste sademete korral tema areng pidurdub, mis vähendab talvitumiskindlust.
 • Suure ja püsiva saagikuse ja hea konkurentsivõimega koos kõrrelistega mitme aasta jooksul.
 • Seeme idaneb ja areneb kiiresti.
 • Kiire ädalakasv, Eesti tingimustes 4 niiteline.
 • Kõrge söödaväärtus.
 • Eesti Sordilehes 2009.

Sobivad mullad: Soodsa niiskusrežiimiga keskmise sügavusega rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja savimullad.
Mittesobivad mullad: Kuivad ja õhukese huumuskihiga rähkmullad ja pikaajaliselt üleujutavad lammimullad. 
Vähem sobivad happelised liivmullad. Taimed ei talu kõrget põhjavee seisu.

Kaasliigid: põldtimut, harilik aruhein, itaalia raihein, ohtetu luste, põldraihein. 

Külvisenorm: Segus kõrrelistega 4 - 6 kg/ha. Segusse sobivad hästi karjamaa raihein, harilik aruhein, roog-aruhein ja roog-aruheina tüübilised festuloliumid, kerahein.

Soovi korral saab juurde osta MÜGARBAKTERPREPARAATI.

SAAK JA KASUTAMINE

Sobib kasvatada maheviljeluses.

Külvates katteviljaga, saame rajamisaastal punaselt ristikult ühe saagi. Külvates ilma katteviljata, segus kõrrelistega, saame rajamisaastal I niitest 4 - 6 t/ha kuivaines ja II niitest 2-3 t/ha. Allalülviks sobivad paremini hilised sordid ja diploidsed sordid.

Sordi 20 - 70 cm pikkustest taimedest saab teha peamiselt silo, kuid ka heina ning niita haljassöödaks.

Niidukõrgus on 10-13 cm.

Õige niiduaeg sileerimiseks on õitsemise alguses. Puuduseks on aeglane või ebaühtlane kuivamine ning kõrge veesisaldus taimedes. Rohu niitmisel on eriti oluline terav lõikeriist ja korralik silomassi kokkupressimine, et vartest jääkõhk välja tuleks.

Varajasi tetraploidseid sorte niidetakse 3 korda, teisi 2-3 korda. Soovitav niita valtsmuljur niidukiga.

Tetraploidsed sordid on kiirema ädalakasvuga, suuremate lehtedega, saagikamad ning nende suhkrute sisaldus on tavaliselt suurem kui diploidsetel sortidel.

Diploidne sort

 • Hea püsivusega, kõrge ja püsiva saagiga ning väljapaistva ädalakasvu võimega.
 • Kõrge haiguskindlusega ristikuvähi ja lumiseene suhtes.
 • Keskmise kuni hilise õitsemise algusega, kevadine kasvukiirus keskpärane, talvekindlus on keskpärane, lamandumiskindlus on nõrk või keskpärane.
 • Kuivainesaak teisel kasvuaastal keskpärane kuni kõrge, talvekindlus teisel aastal on keskpärane, proteiinisisaldus keskpärane.
 • Sobib kasutamiseks koos hariliku aruheinaga, karjamaa raiheinaga, festuloliumiga, keraheinaga, roog-aruheinaga ja vähesel määral põldtimutiga.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

Võtame vastu tellimusi uueks hooajaks
 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!