X
Punane ristik
Eesti Seeme

Punane ristik (sort ILTE tetraploidne,hiline)

Liblikõielised

Trifolium pratense L.
Red Clover

  • Kõrge saagikusega.
  • Hea talvekindluse ja püsivusega.
  • Hiline õitsemine.
  • Kõrge söödaväärtus.
  • Sobib niiteliseks kasutamiseks (2-niiteline) ja krjamaasegudesse.
  • Aretatud Jõgeva Sordiaretuse Instituudis.

Mullad. Sobivad soodsa niiskusrežiimiga keskmise sügavusega rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja savimullad. Ei sobi kuivad ja õhukese huumuskihiga rähkmullad ja pikaajaliselt üleujutavad lammimullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis kuni 8 kg/ha. Segukülvis kõrrelistega 4-6 kg/ha. Kaasliikideks sobivad hästi karjamaa raihein, harilik aruhein, roog-aruhein ja roog-aruheina tüübilised festuloliumid, kerahein, põldtimut, itaalia raihein ja ohtetu luste. 

Saak ja kasutamine. Hea saagi stabiilsus ka kehvemates tingimustes. Külvates katteviljaga, saame rajamisaastal punaselt ristikult ühe saagi. Külvates ilma katteviljata, segus kõrrelistega, saame rajamisaastal I niitest 4-6 t/ha kuivaines ja II niitest 2-3 t/ha. Tetraploidsed sordid  on kiirema ädalakasvuga, suuremate lehtedega ja saagikamad ning nende suhkrute sisaldus on suurem. Niidukõrgus punasel ristikul on sama, mis lutsernil 10-13 cm. Õige niiduaeg sileerimiseks on õitsemise algus. Puuduseks on aeglane või ebaühtlane kuivamine ning kõrge veesisaldus taimedes. Rohu niitmisel on oluline terav lõikeriist ja korralik silomassi kokkupressimine, et vartest jääkõhk välja tuleks.

Pakendatud 25kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!