X
Punane ristik
Eesti Seeme

Punane ristik (sort JÕGEVA 433 diploidne)

Liblikõielised

Trifolium pratense L.
Red Clover

 • Laialeheline ja hea konkurentsivõimega sort.
 • Varajane.
 • Suure ja püsiva saagikusega.
 • Kiire ädalakasvuga.
 • Hea saagi stabiilsus ka kehvemates tingimustes.
 • Kõrge söödaväärtus.
 • Talub hästi kattevilja ning on heaks kultuuriks põllukülvikorras.
 • Kestvus 2-3 aastat.
 • Eestis alates 2006.a. Eesti Sordilehes 2009. a.

Mullad. Sobivad soodsa niiskusrežiimiga keskmise sügavusega rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja savimullad. Vähem sobivad happelised liivmullad. Ei sobi kuivad ja õhukese huumuskihiga rähkmullad ja pikaajaliselt üleujutavad lammimullad. Taimed ei talu kõrget põhjavee seisu.

Külvisenorm. Puhaskülvis 13-15 kg/ha, segukülvis kõrrelistega 8-10 kg/ha. Segudesse sobivad kõrrelistest põhiliselt põldtimut, harilik aruhein, itaalia raihein, ohtetu luste ja põld-raihein.

Saak ja kasutamine. Tema 20 - 70 cm pikkustest taimedest saab teha peamiselt silo, kuid ka heina ning niita haljassöödaks. Külvates katteviljaga, saame rajamisaastal punaselt ristikult ühe saagi. Külvates ilma katteviljata, segus kõrrelistega, saame rajamisaastal I niitest 4-6 t/ha kuivaines ja II niitest 2-3 t/ha. Allalülviks sobivad paremini hilised sordid ja diploidsed sordid. Niidukõrgus on 10-13 cm. Õige niiduaeg sileerimiseks on õitsemise alguses. Puuduseks on aeglane või ebaühtlane kuivamine ning kõrge veesisaldus taimedes. Rohu niitmisel on eriti oluline terav lõikeriist ja korralik silomassi kokkupressimine, et vartest jääkõhk välja tuleks.

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Hetkel laost otsas
 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!