X
Punane ristik

Punane ristik (sort TAIFUN tetraploidne)

Liblikõielised

Trifolium pratense L.
Red Clover

OMAPÄRA

  • Kõrge saagikusega
  • Kõrge kuivaine sisaldus
  • Hea talvekindluse ja püsivusega
  • Hea vastupidavus varrepõletiku suhtes
  • Hea lamandumiskindlusega
  • Toorproteiini sisaldus keskmine
  • Kõrgem saak kui Atlantisel
Sobivad mullad: Soodsa niiskusrežiimiga keskmise sügavusega rähkmullad, saviliiv-, liivsavi- ja savimullad.
Mittesobivad mullad: Kuivad ja õhukese huumuskihiga rähkmullad ja pikaajaliselt üleujutavad lammimullad.

Külvisenorm: Puhaskülvis kuni 8 kg/ha. Segukülvis kõrrelistega 4 - 6 kg/ha.
Kaasliigid: Sobivad hästi karjamaa raihein, harilik aruhein, roog-aruhein ja roog-aruheina tüübilised festuloliumid, kerahein, põldtimut, itaalia raihein, ohtetu luste, põldraihein. 

SAAK JA KASUTAMINE

Hea saagi stabiilsus kehvemates tingimustes. Külvates katteviljaga, saame rajamisaastal punaselt ristikult ühe saagi. Külvates ilma katteviljata, segus kõrrelistega, saame rajamisaastal I niitest 4 - 6 t/ha kuivaines ja II niitest 2-3 t/ha. Allalülviks sobivad paremini hilised sordid ja diploidsed sordid. Sordi 20 - 70 cm pikkustest taimedest saab teha peamiselt silo, kuid ka heina ning niita haljassöödaks. Sobib kasvatada maheviljeluses. Õige niiduaeg sileerimiseks on õitsemise alguses. Puuduseks on aeglane või ebaühtlane kuivamine ning kõrge veesisaldus taimedes. Rohu niitmisel on eriti oluline terav lõikeriist ja korralik silomassi kokkupressimine, et vartest jääkõhk välja tuleks.

 

Pakendatud 25kg/kott.

Tellimus/päring

Võtame vastu tellimusi uueks hooajaks
 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!