X
Roog-aruhein
Barengurg

Roog-aruhein (sort BARELITE / BAROLEX)

Kõrrelised

Festuca arundinacea
Tall fescue

  • Hiline areng, mis tagab ulatusliku lehemassi.
  • Esimesel aastal aeglase kasvuga.
  • Kitsaste ja pehmete lehtedega.
  • Väga talvekindel ja püsiv sort.
  • On saagikas nii suvel kui sügisel.
  • Püsiv ja kõrge haiguskindlus.
  • Proteiini ja kiu sisaldus kõrge.

Mullad. Sobivad väga erinevad mullad. Ei sobi mullad, mis kannatavad üleujutuse ja jäätumise all.

Külvisenorm. Puhaskülvis 25-30 kg/ha, segukülvis 10-20 kg/ha. Külviaeg varakevadest juuli lõpuni. Külvatakse katteviljata, sest algareng on suhteliselt aeglane. Kaasliigid on roosa ristik, valge ristik, põldtimut, karjamaa raihein, aasnurmikas, harilik aruhein. Parimate tulemuste saavutamiseks on soovitav võtta segusse 60% roog-aruheina.

Saak ja kasutamine. Väga sobivad kultuurid silo tegemiseks tänapäeva majandamise tingimustes. Korralik saagivõime ja liigile omane ädalakasv avaldub paremini korraliku väetamise tingimustes. Kultuur ei lamandu. Mõlemad sordid sobivad hästi hobustele heina tegemiseks. (Barelite on kitsaste, pehmete ja keskmiselt püstiste lehtedega, sisaldab rohkesti seeduvat kuivainet ja vähem ligniini kui teised sordid → suureneb piimatoodang ja loomade juurdekasv). Saagiaastatel 6-8 t/ha kuivaines. Niidetakse 3-4 korda, karjatatakse 5-6 korda.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!