X
Roosa ristik

Roosa ristik (sort MENTA / JÕGEVA 2)

Liblikõielised

Trifolium hybridum L.
Alsike clover

Pakkuda 2 sorti seemet.

MENTA - Kanada sort

JÕGEVA 2 - Eesti sort

OMAPÄRA

·        Algareng külviaastal kiire.

·        Sort on lühiajaline, kuid läbilöövus rajamisaastal on tugev.

·        Hea talvekindlus.

·        Roosa ristik on tõusvate, punasest ristikust lühemate vartega pealishein.

·        Õied on roosakad - valged.

·        Katteviljata külvi korral jõuab õitsemisfaasi.

·        Talub hästi kattevilja.

·        Karjamaasegudesse ei ole soovitav võtta.

·        Eestis alates aastast 2005.

Sobivad mullad: Ajutiselt liigniisked ja soodsa niiskusrežiimiga saviliiv-, liivsavi- ja halvasti lagunenud turvasmullad. Üleujutatavatel lammimuldadel püsib roosa ristik paremini kui punane ristik ( talub üleujutust 1 - 1,5 kuud ). Roosa ristik talub ka niiskemaid ja happelisemaid ( 4,0 - 5,0 pH ) muldi. Võib kasvada ka sookultuurides ning uudismaadel.

Mittesobivad mullad: Kuivad õhukesed rähkmullad ja liivmullad.

Külvisenorm: Segukülvis 10-12 kg/ha. Segusse sobib põldtimut 6-8 kg/ha ning punane ristik 4-5 kg/ha, aas-rebasesaba 3 kg/ha, aruhein 6 kg/ha ja aasnurmikas 3 kg/ha.

SAAK JA KASUTAMINE

Saak külviaastal 4-4,5 t/ha kuivainet. Roosa ristik annab I niitega ~75% (4-5 t/ha kuivaines) oma aastasest saagikoguseset.
Aastane saak kuivaines 5-7 t/ha.
Varred on peened ning tihti esineb taimede lamandumist. Saagi kvaliteet ja lehtede osakaal on parem kui punasel ristikul, kuid loomadel võib esineda puhitust.
Niidetakse 2 korda.           

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!