X
Roosa ristik

Roosa ristik (sort AURORA / MENTA)

Liblikõielised

Trifolium hybridum L.
Alsike clover

 • Algareng külviaastal aeglane.
 • Sort on lühiajaline, kuid läbilöövus rajamisaastal on tugev.
 • Hea talvekindlus.
 • Roosa ristik on tõusvate, punasest ristikust lühemate vartega pealishein.
 • Õied on roosakad - valged.
 • Katteviljata külvi korral jõuab õitsemisfaasi.
 • Talub hästi kattevilja.
 • Karjamaasegudesse ei ole soovitav võtta.

Mullad. Sobivad ajutiselt liigniisked ja soodsa niiskusrežiimiga saviliiv-, liivsavi- ja halvasti lagunenud turvasmullad. Üleujutatavatel lammimuldadel püsib roosa ristik paremini kui punane ristik ( talub üleujutust 1-1,5 kuud ). Roosa ristik talub ka niiskemaid ja happelisemaid (4,0 - 5,0 pH) muldi. Võib kasvada ka sookultuurides ning uudismaadel. Ei sobi kuivad õhukesed rähkmullad ja liivmullad.

Külvisenorm. Puhaskülvis 10-12 kg/ha, segukülvis 6-8 kg/ha. Segusse sobib põldtimut 6-8 kg/ha ning punane ristik 4-5 kg/ha, aas-rebasesaba 3 kg/ha, harilik aruhein 6 kg/ha ja aasnurmikas 3 kg/ha.

Saak ja kasutamine. Saak külviaastal 4-4,5 t/ha kuivainet. Roosa ristik annab I niitega ~75% (4-5 t/ha kuivaines) oma aastasest saagikoguseset. Aastane saak kuivaines 5-7 t/ha. Niidetakse 2 korda. Varred on peened ning tihti esineb taimede lamandumist. Saagi kvaliteet ja lehtede osakaal on parem kui punasel ristikul, kuid loomadel võib esineda puhitust. Punasest ristikust on roosa ristik värskena halvema söödavusega, ka ädalakasvult jääb alla. Silona ja heinana mitte. Karjamaasegudesse ei ole soovitav võtta.          

Seemned kasvatatud Kanadas.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!