X
Roosa ristik

Roosa ristik (sort MENTA / JÕGEVA 2)

Liblikõielised

Trifolium hybridum L.
Alsike clover

Pakkuda 2 sorti seemet.
MENTA - Kanada sort
JÕGEVA 2 - Eesti sort

OMAPÄRA

 • Algareng külviaastal kiire.
 • Sort on lühiajaline, kuid läbilöövus rajamisaastal on tugev.
 • Hea talvekindlus.
 • Roosa ristik on tõusvate, punasest ristikust lühemate vartega pealishein.
 • Õied on roosakad - valged.
 • Katteviljata külvi korral jõuab õitsemisfaasi.
 • Talub hästi kattevilja.
 • Karjamaasegudesse ei ole soovitav võtta.
Sobivad mullad: Ajutiselt liigniisked ja soodsa niiskusrežiimiga saviliiv-, liivsavi- ja halvasti lagunenud turvasmullad. Üleujutatavatel lammimuldadel püsib roosa ristik paremini kui punane ristik ( talub üleujutust 1 - 1,5 kuud ). Roosa ristik talub ka niiskemaid ja happelisemaid ( 4,0 - 5,0 pH ) muldi. Võib kasvada ka sookultuurides ning uudismaadel.
Mittesobivad mullad: Kuivad õhukesed rähkmullad ja liivmullad.

Külvisenorm: Puhaskülvis 10 - 12 kg/ha, segukülvis 6 - 8 kg/ha. Segusse sobib põldtimut 6-8 kg/ha ning punane ristik 4-5 kg/ha, aas-rebasesaba 3 kg/ha, aruhein 6 kg/ha ja aasnurmikas 3 kg/ha.

SAAK JA KASUTAMINE

Saak külviaastal 4-4,5 t/ha kuivainet. Roosa ristik annab I niitega ~75% (4-5 t/ha kuivaines) oma aastasest saagikoguseset. Aastane saak kuivaines 5-7 t/ha.
Varred on peened ning tihti esineb taimede lamandumist. Saagi kvaliteet ja lehtede osakaal on parem kui punasel ristikul, kuid loomadel võib esineda puhitust. Niidetakse 2 korda.           

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!