X
Silohernes

Silohernes (sort LIVIOLETTA C1)

Liblikõielised

Pisum sativum
Field pea

OMAPÄRA

  • Väga hea liblikõieline kultuur haljasväetise ja sööda tootmisel.
  • Punaste-violetsete õitega.
  • Hea varisemiskindlusega.
  • Väga hea eelkultuuriks.
  • Hea umbrohtude alla suruja tänu kiirele kasvule.

Sobivad mullad: Muld peab olema piisavalt kuiv ja ülemine kiht tihendatud.
Mittesobivad mullad: Turvasmullad. 

Külvisenorm: Segukülvides sileerimiseks on kaera/nisu külvimäär 200 idanevat seemet +50 herne idanevat seemet m2. Eestis 50–60 kg/ha., puhaskülvis on 80–100 i.tera/ m2. Külvama peab kevadel varakult sõltuvalt mulla küpsusest. Külvisügavus on 4–6 cm sõltuvalt mullatüübist.

SAAK JA KASUTAMINE

Livioletta on väga hea liblikõieline kultuur haljasväetise ja sööda tootmisel.

Pakendatud 25 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!