X
Silohernes

Silohernes (sort DOLORES C1 / C2)

Liblikõielised

Pisum sativum
Field pea

  • Sort on magusamaitseline, omades värvilisi õisi ning on suhteliselt hilise õitsemisega.
  • Sorti on kätketud kiire areng ja kõrge biomassivõime varases kasvufaasis, mis võimaldab moodustada suhteliselt tiheda leheroseti ning seeläbi suruda alla umbrohtusid.
  • Lisaks on Dolorese kuivainesaak koristamise ajal kõrge.
  • Pikka varrega, kuid siiski omab head seisukindlust ning seda võib kasvatada nii puhaskülvis kui ka segus tugikultuuridega.
  • Kasvuperioodi pikkus on 3 kuud, jälgima peab terade küpsemise faasi, et ei kasvatataks seda kauem kui piimküpsuse lõpuni.
  • Soovitav on haljasmassi kuivainesisaldus 30–40%.
  • Segukülvi saagitase Eestis 33 t/ha.

Mullad. Muld peab olema piisavalt kuiv ja ülemine kiht tihendatud. Ei sobi raske savimuld ja väga kerge liivamuld.

Külvisenorm. Puhaskülvis 80–100 seemet m2. Segukülvis sileerimiseks 200 idanevat seemet kaera (nisu) +50 idanevat Doloresi seemet m2, varakevadest juuli lõpuni.
Külvama peab kevadel varakult sõltuvalt mulla küpsusest. Külvisügavus on 4–6 cm sõltuvalt mullatüübist.

Saak ja kasutamine. Dolores on peamiselt aretatud põhisööda tootmiseks. Sort sobib hästi ka vahekultuuriks peale talivilju. Lämmastik väetist ei ole vaja anda. Soovitav on anda läga või vähese N-sisaldusega mineraalväetist, vastavalt toitainete sisaldusele mullas.

Pakendatud 1000 kg/kott.

Tellimus/päring

 
  • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

  • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

  • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!