X
Teeleht

Teeleht (sort CAPTAIN)

Muud liigid
Plantago
Plantain

Tuatara  teeleht on kõrge saagikusega pikaealine karjatatav rohund. Ta on kõrge mineraalainete sisaldusega ja kergesti seeduv, mis pakub paremat jõudlust loomadele. Talub väga hästi kuivust. Tuatara annab väga hea kuivainesaagi. On väga väljapaistev sügisese, talvise ja kevadise kasvuga. Sobib muutuva koostisega seemnesegudesse või puhaskülvidesse, lühi- või pikaajalise kasutusega rohumaadele.

 • Rohustu kiire taaskasv palavates ja kuivades tingimustes.
 • Kõrge kuivainesaak hilissügisel, talvel ja varakevadel.
 • Vähendab lambavilla pulstumist, nii ka talledel.
 • Kindlustab heal tasemel karja tervise.
 • Peale rajamist 40-50 päeva pärast on võimalik esimene karjatamine.
 • Peale rajamist põuakindel.
 • Taaskasvu periood 14-25 päeva (pidevalt kõrge kvaliteet).
 • Puuduvad valgustundlikud väljundid.
 • Ei ole määratud kui suure % söödast peaks moodustama teeleht.
 • Keskmine kuivainesaagi juurdekasv on 80-100 kg/ha.
 • Võimaldab sööta 4-5 kuu jooksul.

Külv. Külvatakse varakevadel 10-15 mm sügavusele. Pärast külvi tuleb põld rullida! Suurimaks ohuks on putukad, teod ja lämmastiku puudus rajamisel. Putukaid on võimalik taimekaitsevahenditega tõrjuda. Jälgida tuleb ka umbrohtude ilmumist ja pritsida neid varases kasvufaasis (4-6 nädalat pärast külvi). Soovitav on lämmastiku kasutamine vegetatsiooni jooksul.

Saak ja kasutamine. Rohukattele sobib paremini kopliviisiline karjatamine. Madalam rohumass enne karjatamist soodustab suuremat rohu kasutamist. Karjatada 25 cm kõrgust taimikut. Lehmale võib anda 2-5 kg päevas (ei ole täheldatud haiguste teket). Tüüpiliselt tehakse 4-6 karjatamisringi suve jooksul(Karjatamiskordade vahe 16-25 päeva).

Pakendatud 25 kg/kott.

 

Tellimus/päring

 
 • Vabad ning sõltumatud välisfirma müügivajadustest ja reklaamidest!

 • Söödakultuuride seemneid oleme Eestis külvanud alates 1993 aastast!

 • Meie seemned on populaarsed ka naaberriikides!